Annons Annons

"Därför funkar vår venture partner modell så pass bra"

Investera i Katalysen & Partners AB (publ) inför noteringen i Q1 2022

Uppdaterad 2021-10-06
Publicerad 2021-09-23

Ta chansen att investera i Katalysen & Partners AB (publ), en investeringsmöjlighet som bör ses som en pre-IPO inför noteringen i Q1 2022. Katalysen är ett Venture Partnerbolag som investerar i tillväxtbolag, där Katalysen kliver in som partner och förser tillväxtbolagen med viktiga resurser såsom ekonomiska medel, expertis och kunskap.  Katalysen har en väl diversifierad portfölj och en investering i Katalysen ger indirekt en investering i 23 tillväxtbolag. Portföljen bygger på ett väl fungerande samarbete med tillväxtbolagen men även andra investerare – därav affärsmodellen Venture Partner.

"Katalysens portfölj bygger på en säkerställd kvalitet och vi arbetar kontinuerligt med att hjälpa tillväxtbolagen utvecklas för att nå nya höjder. Vi kontrollerar därmed alltid att våra intressen stämmer väl överens med bolagens innan vi inleder ett samarbete. Detta innebär att vi över tid bygger upp exceptionellt välfungerande samarbeten med bolagen, samt även med andra investerare, för att nå gemensam framgång – vilket gör vår Venture Partner-modell till ett framgångskoncept,” säger Peter Almberg, VD Katalysen & Partners AB (publ).

Investeringsmöjligheten som ges i detta erbjudande kan anses unikt då Venture Partner-bolag bygger på ett nytt koncept, som sannolikt kommer bli allt vanligare framgent där bolaget i nuläget ligger i framkant. Katalysens affärsmodell bygger på möjligheten att gå in som en partner i tillväxtbolag och bidra med resurser för att gemensamt utveckla affärsmöjligheter och öka lönsamheten. Betalning sker i form av aktier och optioner i bolagen som avtal ingåtts med. I ett senare skede beslutas om att behålla aktierna, alternativt genomföra en exit. Katalysen har tidigare kommunicerat att en större exit troligtvis kommer ske innan noteringen.

Vill du teckna i denna emission, besök då: https://eaktiebok.se/project/katalysen-och-partners-crowdfunding-by-eaktiebok/

eAktiebok

eAktiebok lanserades år 2014 och har sedan dess utvecklat en online-baserad lösning för digitala aktieböcker. Tjänsterna riktar sig till onoterade bolag i Sverige och deras investerarare. eAktiebok har växt snabbt på senare år och har idag ca 500 kundbolag och över 40 000 investerare som användare.  Förutom grundutbudet säljer eAktiebok även andra tilläggstjänster såsom en integrerad funktion för handel mellan aktieägare, med automatisk generering av köpnotor, samt en integrerad kommunikationsfunktion med aktieägare.

eAktiebok har nu valt att utveckla sina tjänster med crowdfunding, detta då efterfrågan ökat markant från bolag med behov av att anskaffa kapital samt öka sin ägarspridning. Denna utveckling har skett i kombination med ett ökat intresse från investerare som vill investera i relativt nystartade projekt och bolag, med goda möjligheter till att göra en lyckad affär och crowdfunding.

Fördelen med en investering i eAktiebok är främst att bolaget har ett unikt helhetserbjudande. eAktiebok har nyligen blivit förvärvade av Spotlight Group AB, en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. eAktiebok kan därmed tillgodose samtliga delar som behövs för en lyckad kapitalisering hjälp av systerbolagen som är experter inom områden såsom juridik, kommunikation, aktiemarknad med mera.

Vill du veta mer om eAktiebok, besök gärna: www.eAktiebok.se


KATALYSEN & PARTNERS

Platsannonser

Logga in