Anne Ramberg, Generalsekreterare i Advokatsamfundet
Juridik

Därför dröjde uteslutningen

Det tog åtta månader att utesluta Thomas Lindwall ur Advokatsamfundet efter att han hade fällts för otillbörlig marknadspåverkan. Samtidigt fanns misstankar om att advokaten var inblandad i ett mångmiljonbedrägeri.

Uppdaterad 2016-11-03
Publicerad 2016-11-03

Advokatsamfundet beslutade den 13 oktober att utesluta advokat Thomas Lindwall ur samfundet. Det är åtta månader efter att hovrättens fällande dom vann laga kraft. Thomas Lindwall kunde därför fortsätta att bedriva advokatverksamhet fram tills nyligen.

Under stora delar av den här tiden var Thomas Lindwall dessutom häktad, eftersom det fanns misstankar mot honom i ett annat mål som bland annat rörde grovt bedrägeri.

Varför tog det åtta månader för Advokatsamfundet att utesluta Thomas Lindwall ur samfundet?

– Vi avvaktade åklagarens beslut, svarar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar till  Realtid.se och syftar på det misstänka brottet.

Den 10 juni väcktes åtal mot Thomas Lindwall avseende bland annat grovt bedrägeri. I målet är fyra personer åtalade och förundersökningsmaterialet är omfattande. Enligt Anne Ramberg kan det därför befaras att det kommer att ta lång tid innan det finns en lagakraftvunnen dom i målet. Styrelsen i Advokatsamfundet ansåg därför inte att de kunde avvakta en dom och ärendet lämnades omgående över till disciplinnämnden.

Anledningen till att ärendet inte behandlades tidigare i disciplinnämnden var att påföljden i marknadsmissbruksdomen blev villkorlig dom och det bedömdes därför att det inte fanns någon risk för fortsatt brottslighet. Anne Ramberg påpekar även att Advokatsamfundet brukar avvakta tills dess att en dom vunnit laga kraft innan de beslutar om uteslutning ur samfundet.

 

Platsannonser

Logga in