Finans Nyhet

Därför är massvaccinering farligt

Publicerad

Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi säger att massvaccineringen mot svininfluensa gör att vi blir mer sårbara för andra, svårare influensor i framtiden.

Det var i samband med att Ann-Cathrin Engwall själv funderade på om hon skulle vaccinera sig som hon började ifrågasätta hypen kring vaccination för den så kallade svininfluensan.

– Och när jag började tänka över massvaccinationen kom jag på att det är helt vansinnigt, säger hon.

Ann-Cathrins man och vänner sade då att det var hennes plikt att informera folk om henens ståndpunkter i syfte om att förmedla en mer nyanserad bild.

Annons

– Jag är inte negativ till vaccination i allmänhet men när influensan redan är utbredd kan man bara begränsa smittan en kort period. Sedan kan det komma liknande men muterade virusstammar utifrån och då är vi sämre skyddade eftersom en stor del av befolkningen saknar immunförsvar.

Eftersom vi befinner oss mitt inne i en epidemi går smittspridningen inte att stoppa, enligt Engwall.

– Det är för sent eftersom vi är en del av hela världen.

Annons

Men varför har man valt att göra massvaccination?

– Jag tror att tanken var god från början. Man trodde att man skulle hinna och att epidemin skulle bli allvarligare. Men det här är mildare än en vanlig influensa.

– Får man en smitta den naturliga vägen har man senare ett bredare skydd. Det beror delvis på att ett vaccin går in genom en spruta i armen men den som smittas naturlig väg får in den via lungorna och då aktiveras immunförsvaret på helt annat sätt. Man får dessutom helt olika immunförsvar, bland annat så blir det cellmedierade svaret bättre vid en genomgången infektion.

Annons

Ann-Cathrin Engwall betonar att det är tydligt då gruppen över 30 år har bättre skydd eftersom de har haft andra pandemiska influensor tidigare vars viruskomponenter i viss utsträckning är gemensamma.

Vad bör man göra på det personliga planet?

– Var och en får bestämma själv. Det kan finnas en nytta med att vaccinera sig men det ska vägas mot att man inte får ett lika långvarigt skydd som en genomgången influensa ger.

– Vad gäller massvaccinering ifrågasätter jag nyttan och menar att man skjuter problemet på framtiden. Jag tycker inte att man ska vaccinera en så stor del av dem under 30 år. De har stor nytta av att få ett bättre skydd.

Ann-Cathrin Engwall är inte emot vaccinationer som sådana.

– I vanlig influensa dör det kanske 1.000-4.000 personer per år i Sverige men nu är det betydligt färre.

Men du menar att om man vaccinerar sig nu ökar risken för en framtida influensa när man blir äldre och har sämre immunförsvar?

– Ja, men redan inom ett år kan ett muterat virus komma som är mer anpassat till människan som därför kan ge allvarligare infektioner och redan då är vi sämre skyddade om en stor andel av befolkningen vaccinerat sig innan de blivit smittade i denna milda våg.

Annons