Per Lindvall, COP26
Analys

Därför är ESG-fonder ett mycket trubbigt instrument om man med sitt sparande verkligen vill göra skillnad

Även om ESG-frågorna är brännheta, så har de tyvärr i allt för mycket visat sig vara mer eller mindre dubiösa säljargument. Realtids Per Lindvall har en lösning på problemet.

Uppdaterad 2021-11-22
Publicerad 2021-11-19

Ett av de bestående intrycken av FN:s miljökonferens COP26 i Glasgow är att det resulterade i mycket pappersarbete och möjligen att även konstruktioner av så kallade papperstigrar ökade. (Förhoppningsvis var det mesta utbytet digitalt, även om många av oss i den så kallade boomer-generationens svans gärna skriver ut alla dokument på papper)

En sådan ny papperskonstruktion var det internationella redovisningsorganet IFRS skapande av en standard för miljö- och klimatredovisningen, International Sustainability Standards Board. Detta är naturligtvis mycket lovvärt. De noterade företagens hållbarhetsredovisning har vuxit stadigt över åren, men bristen på standard och enhetliga krav på vad som redovisats har i mycket förvandlat det från en ur investerarsynpunkt växande obruklig massa av icke jämförbara mått och ren marknadsföring, läs; greenwash.

"Istället pumpar det bara upp den finansiella balansräkningen, medan de verkligt produktiva och miljömässigt anpassade investeringarna bara utgör en bråkdel av detta. Förutom att detta pumpar bubblor så är det mycket ineffektivt."

Det är förstås mycket bra att det med detta nya organ utvecklas jämförbara mått på ett företags fossila avtryck genom hela dess värdekedja. Att lägga ut den mest miljömässigt kostsamma produktionen på underentreprenörer blir därmed svårare. Samtidigt är frågorna komplexa varför det är vårt att koka ner påverkan på några få standardiserade nyckeltal. Och även om ESG-frågorna är brännheta, så har de tyvärr i allt för mycket visat sig vara mer eller mindre dubiösa säljargument. När statliga Sveaskogs prånglar ut sina gröna obligationer, utan att dessa egentligen inte används till något annat än att ”optimera balansräkningen” för att kunna skifta ut mer pengar till ägaren staten, så vet man att här är skönmåleriet högsta mode.

Även så kallade ESG-fonder har mycket av greenwash över sig. Det finns så här långt inga egentliga standarder för vad som är ekologiskt- och socialt hållbart.  Här kan visserligen nya standarder göra skillnad genom att jämförbarheten verkligen kan öka med nya ISSB.

"Jag har länge hävdat att mycket av sådant finansiellt sparande inte är något sparande egentligen."

Men att spara i fonder och inte minst ESG-fonder är normalt ett mycket trubbigt instrument om man med sitt sparande verkligen vill göra skillnad på hur portföljbolagen styrs. För det första är fonderna dåliga på att utöva något direkt ägarinflytande och för det andra så kommer sparpengarna i stort sett aldrig något av företagen till del. En fond köper ju aktierna på andrahandsmarknaden, och vad säljaren gör med sina frigjorda pengar har man ingen som helst kontroll över.

Jag har länge hävdat att mycket av sådant finansiellt sparande inte är något sparande egentligen. Med det menar jag att mycket lite av det sparande som hushåll och deras direkt och indirekt ägda företag, och framför allt pensions- och livföräkringssparande, kanaliseras till några verkliga investeringar i ekonomin. Istället pumpar det bara upp den finansiella balansräkningen, medan de verkligt produktiva och miljömässigt anpassade investeringarna bara utgör en bråkdel av detta. Förutom att detta pumpar bubblor så är det mycket ineffektivt.

Vad gäller det första så leder det i min värld en ytterligare ökning av skulder och dess spegelbild fordringar och värden på aktier samt fastigheter, relativt tillväxten i de underliggande produktiva resursernas kassaflöde bara en ökning av den samlade risken. Den bubblan är, i mina ögon, mycket uppumpad nu.

En väg att komma runt detta och kanalisera det höga sparandet är att skapa fonder som har som fokus att bara göra investeringar i verksamheter där det allokerade kapitalet gör direkt skillnad och just leder till verkliga klimatsmarta investeringar. För att undvika ”greenwash och ormsalveförsäljare-segmentet” så kanske 7 AP-fonden skulle kunna skapa möjlighet att investera en del av premiepensionerna i detta. Till och med jag skulle kunna tänka mig att sätta av en skärv till detta.

Lyssna på ESG-podden där Per Lindvall ger sin syn på nyheterna från COP26 och hur viktig Finansinspektionens roll är i att säkerställa att den gröna omställningen går rätt till och att konsumenter och investerare skyddas mot grönmålning>>

 

Platsannonser

Logga in