FinansNyhet

Danske Banks vd avgår

Nu är det klart att Danske Banks vd, Thomas Borgen, avgår efter penningtvättshärvan i bankens estniska verksamhet.
Publicerad

Thomas Borgen avgår efter penningtvättshärvan. Han ska ha känt till transaktionerna i den utländska portföljen redan 2010. Banken avsätter 1,5 miljarder danska kronor till en fond som bekämpar penningtvätt. Banken vinstvarnar och kursen faller på Köpenhamnsbörsen.

Sara Johansson

Nu är det klart att Danske Banks vd, Thomas Borgen, avgår efter penningtvättshärvan i bankens estniska verksamhet, enligt pressmeddelanden från banken.

– Det är tydligt att Danske Bank har misslyckats med att leva upp till sitt ansvar vid den eventuella penningtvätten i Estland. Jag ångrar detta djupt. Även om utredningen som utförts av den externa advokatbyrån kommit fram till att jag levt upp till mina rättsliga skyldigheter så anser jag att det är bäst för alla parter att jag avgår, säger Thomas F. Borgen i pressmeddelandet. 

Vidare säger han:

Annons

– Som vd har jag ansvar för de saker som händer i banken och självklart tar jag på mig det ansvaret. Det har stått klart för mig ett tag att avgå skulle vara rätt sak att göra, men jag har holt på beslutet, då jag känner ansvar för att lotsa banken genom den svåra perioden till presentationen av utredningen.

Samtidigt kommenterar bankens styrelseordförande Ole Andersen Thomas Borgens avgång och säger att det är beklagligt att banken ska säga farväl till Thomas Borgen men att han delar och respekterar hans beslut. Han hyllar den tidigare vd:n och uppger att han gjort en stor insats för banken genom många år, inte minst under de senaste fem åren när han som vd ”varit drivkraften bakom den transformation och framgång som banken genomgått”.

– Danske Bank står generellt i en helt annan och starkare position i dag än när han blev utnämnd, säger han i pressmeddelandet.

Annons

Under onsdagsmorgonen kom även resultatet från den granskning som genomförts av Adokatfirman Bruun & Hjejle. 

Granskningen omfattar en grundlig genomgång av kunder och transaktioner under perioden 2007-2015 samt en granskning som ska svara på om chefer och medarbetare, ledning och styrelse i tillräcklig grad har levt upp till sina förpliktelser. 

Danske bank har tidigare kommit fram till att banken inte varit tillräckligt effektiv för att förhindra att den estniska filialen skulle kunna missbrukas vid penningtvätt under perioden 2007-2015.

Annons

Av granskningen framgår det att det finns flera orsaker till varför detta skett. Bland annat går banken tillbaka till förvärvet av Sampo Bank Efter detta förvärv och fram till att man stängde den kundportföljen 2015 hade banken fått ett stort antal utländska kunder i Estland som man aldrig skulle ha haft och att det skett transaktioner som inte borde ha ägt rum. Att man inte rapporterat in misstänkta kunder och transaktioner som man borde ha gjort. Att den estniska filialen generellt sett hade ett otillräckligt fokus på riskerna för penningtvätt och att kontrollfunktionerna i Estland inte fungerade som de skulle. Att filialen hade sin egen kultur och sina egna system utan att koncernen hade tillräcklig kontroll och uppmärksammade vad som pågick.

Det framgår även att det finns misstankar om att det funnits medarbetare i Estland som har medverkat till eller agerat i samråd med kunder.

Vidare fastslår banken att ett antal tidigare och nuvarande medarbetare både i filialen i Estland som på koncernnivå inte levt upp till sina juridiska förpliktelser som gäller för de anställda i banken.

Granskningen har dock kommit fram till att varken styrelsen, styrelseordförande eller vd:n har brutit mot dess juridiska förpliktelser i banken. Granskningen kommer däremot även fram till att Danske Banks avgående vd känt till delar av de misstänkta transaktionerna redan 2010.

Tomas Borgen var ansvarig för de internationella banktransaktionerna från september 2009 till 2012.

Av granskningen framgår det att Tomas Borgen i e-postmeddelanden fick kännedom om denna utländska portfölj.

På ett direktionsmöte mars 2010 tog man upp att det skett många ryska transaktioner men Thomas Borgen uppgav då att han inte såg något som gav anledning till oro. På ett direktionsmöte den 21 september 2010 tog Thomas Borgen själv upp denna portfölj då svarade dock andra medarbetare att de var trygga med situationen i Estland och den ryska portföljen.

Det framgår även att Danske Bank nu har anställt en ny Chief Compliance Officer som tillträder den 1 december 2018.

Under onsdagsmorgonen vinstvarnar även Danske Bank och skriver ned prognosen för nettoresultat efter penningtvättshärvan. 

Det förväntas nu att 2018 års nettoresultat sänks till 16-17 miljarder danska kronor. Tidigare låg prognosen på 18-20 miljarder danska kronor. Anledningen är att banken nu kommer att donera 1,5 miljarder danska kronor med anledning av penningtvättshärvan men även att tradingnettot utvecklats sämre än väntat.

Aktien faller 4 procent i öppningen på Köpenhamnsbörsen.

Klockan 10:00 startar en presskonferens där styrelseordförande Ole Andersen inleder och talar om en komplex historia som pågått under flera år samt att styrelsen och ledningen inte levt upp till sitt ansvar.

Det framgår även att granskningen hittills har kostat banken 200 miljoner danska kronor men det är inget som bekymrar ledningen och styrelsen.

Under presskonferensen framgår det även att granskningen har gått igenom 9,5 miljoner transaktioner, men man kommer inte kunna svara på vilka transaktioner som varit brottsliga. 

Ole Andersen avslutade sin del av presskonferensen med att förklara att banken inte vill dra fördel av pengar från penningtvätten. Banken avsätter därför 1,5 miljarder till en fond som bekämpa penningtvätt. Det är även på grund av denna donation som man valt att vinstvarna och prognosen för 2018 års nettoresultat sänks till 16-17 miljarder danska kronor istället för 18-20 miljarder danska kronor. 

Mer inom kort.

Granskningen

Granskningen omfattar en undersökning av 15.000 kunder och 9,5 miljoner transaktioner, cirka 12.000 dokument och fler än 8 miljoner e-mail. Över 70 intervjuer har genomförts med nuvarande och tidigare medarbetare och chefer, ledningsmedlemmar och styrelseledamöter. Totalt har 70 personer arbetat heltid med granskningen, framgår det av pressmeddelandet.

Summan

200 miljarder dollar som härrör från 15.000 kunder ska ha slussats genom Danske Banks estniska filial från utländska kunder. Av 6.200 analyserade transaktioner uppfattas en kraftig majoritet vara misstänkta.

Annons