Bank

Danske Banks omsättning i linje med väntat i fjärde kvartalet - guidar för högre vinst 2021

Danske Bank redovisar intäkter i linje med förväntat i det fjärde kvartalet. Samtidigt uppnådde banken lägre kreditförluster än analytikerna väntat.

Publicerad 2021-02-04De totala intäkterna uppgick till 10 959 miljoner danska kronor (12 153), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 5 377 miljoner danska kronor (5 541), väntat 5 474 miljoner danska kronor.

Provisionsnettot blev 4 457 miljoner danska kronor (4 214), väntat var 4 014 miljoner danska kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 7 694 miljoner danska kronor (9 945), analytikerkonsensus var 7 774 miljoner danska kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 713 miljoner danska kronor (703), väntat var 914 miljoner danska kronor.

Nettoresultatet blev 1 450 miljoner danska kronor (5 041).

Bolaget drar ner utdelningen till 2 danska kronor (8,50)

Danske Banks vd Chris Vogelzang skriver i rapporten att den underliggande verksamheten presterat väl under kvartalet, med stabila vinster drivet av utlåningstillväxt i Norden samt hög aktivitet hos stora företag.

För 2021 guidar Danske Bank för ett nettoresultat på mellan 9 till 11 miljarder danska kronor, vilket är något högre än under 2020.

De totala kostnaderna väntas uppgå till maximalt 24,5 miljarder danska kronor under 2021, varav kreditförluster väntas maximalt bli 3,5 miljarder danska kronor.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in