Danske Banks nya Sverigechef basar över 1 500 personer. Foto: Danske Bank.
Danske Banks nya Sverigechef basar över 1 500 personer. Foto: Danske Bank.
Bank

Danske Bank: ”Vi ska öka kundnöjdheten”

Johanna Norberg har som ny vd för Danske Bank Sverige fortsatt tillväxt som en viktig uppgift framöver. Här ingår att höja kundnöjdheten, berättar hon för Realtid.

Uppdaterad 2019-09-20
Publicerad 2019-09-20

Idag blev det klart att Johanna Norberg börjar som ny Sverigechef på Danske Bank. Sverige är Danske Banks näst största marknad efter Danmark och Sverige är också Nordens största finansiella marknad. 

– Mina pioriteringar framöver kommer att vara den fortsätta tillväxtresan som vi befinner oss i på den svenska delen av banken och att försöka hjälpa och stötta medarbetare för att leverera på den tillväxt vi hoppas på, säger Johanna Norberg som tillägger: 

– Kunderna är i fokus, grundbulten är kundnöjdheten.

Danske Bank har, enligt Johanna Norberg, har haft en bra tillväxt de senaste åren i många olika delar av den svenska bankrörelsen. 

– Det är en tydlig och ambitiös tillväxtstrategi där målet är att lyfta kundens upplevelse och öka kundnöjdheten ytterligare. Det gör vi genom en ambition att vara snabba, ha hög expertis och kvalitet. Vi har ett bra erbjudande och det innebär att vi kan fortsätta växa med balanserad risk och god lönsamhet, det är basen i tillväxtstrategin.

Även en del nya partnerskap under senare tid har också bidragit till tillväxten i den svenska verksamheten, säger Norberg och nämner Saco och TCO som exempel. 

– Jag lämnar en roll i den globala organisationen och kliver in i den svenska organisationen. Min främsta prioritering i närtid är att lyssna och få en ännu bättre insikt i den svenska rörelsen. Jag har haft mycket med Sverige att göra i mitt tidigare jobb men den första prioriteringen är att verkligen lära känna hela verksamheten.

Prioriteringar därefter?
– Det kommer bli att fortsätta med den tillväxten som vi har startat med och fortsätta utveckla de partnerskap som vi redan har och se om det finns fler intressanta partnerskap att ingå. 

Inom vilka områden ser du möjlighet till tillväxt?
– Tillväxten finns i alla områden, på företagsmarknaden, stora och mindre företag och definitivt i privatmarknaden. Vi jobbar mycket med digitala kanaler och det moderna arbetssättet och det ska vi fortsätta med ännu bättre framöver.

Kan det bli aktuellt med förändringar av antalet anställda i Sverige?
– Vi har drygt 1 500 anställda i den svenska verksamheten. Med tanke på den tillväxten vi har i Sverige är vi väldigt bekväma med hur situationen ser ut. 

De totala intäkterna för Danske Bank Sverige sjönk med 5 procent till 4,9 miljarder kronor under det första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året. Till stor del tyngde lägre handelsintäkter som föll 23 procent på grund av låg volatilitet på finansmarknaderna. Banken uppger att den under det första halvåret fortsatte växa på den svenska marknaden med ett inflöde av nya kunder inom privat- och företagsmarknaden.

Platsannonser