Bank

Danske Bank tappar 39 procent

Danske Bank tappar hela 39 procent i nettovintst i första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige är rörelseresultatet 18 procent lägre jämfört med 2018. Penningtvättskandalen är en orsak. Aktien är ned 9 procent på tisdagseftermiddagen.

Uppdaterad 2019-04-30
Publicerad 2019-04-30

Danske Bank nådde 10,8 miljarder danska kronor i omsättning för första kvartalet, ned 5,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Banken tappar 35 procent i vinst före skatt jämfört med första kvartalet föregående år. Summan hamnar på 4,0 miljarder danska kronor, medan analytikerna i snitt hade väntat sig ett resultat före skatt på 4,5 miljarder danska kronor enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognos, skriver DI.

Nettovinst hamnar på 3,0 miljarder danska kronor, ned 39 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Räntenottot uppgår till 5,5 miljarder danska kronor, ned 7,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Analytikernas prognos låg på 5,7 miljarder danska kronor, skriver DI.

– Överlag hade vi en tuff finansiell start på året vilket i grunden beror på tre saker: Trots ökad utlåning sjönk räntenettot på grund av högre finansieringskostnader och marginalpress. Dessutom påverkar de stora investeringar vi gör, inom bland annat compliance [regelefterlevnad], kostnaderna, kommenterar Jesper Nielsen, tillförordnad vd för Danske Bank, kvartalet i rapporten.

Kostnaderna innefattar också ökat arbete för att komma tillrätta med penningtvätt, samt investeringar i digital transformation. 300 miljoner danska kronor är öronmärkta för mjukvara för anti-penningtvätt (AML).

Bankens kostnader ökade 9,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till 6,1 miljarder danska kronor.

Jesper Nielsen sänker nu förväntningarna framåt. Banken förväntar sig visserligen fortfarande en nettovinst för 2019 på 14-16 miljarder danska kronor. Men nu inkluderar det förtjänsten på försäljningen av Danica Pension Sweden. 

Om penningtvättskandalen skriver banken "Fokus på Estlands-fallet har också haft effekt på aktiviteten i Danmark och vi fortsätter den nära dialogen med våra kunder för att återvinna deras förtroende". Kundnöjdheten har dessutom sjunkit sedan före skandalen. 

I Sverige levererade Danske Bank ett rörelseresultat före skatt på 1,6 miljarder kronor.  Det var ett tapp på 18 procent sett till rörelseresultatet för samma kvartal 2018.

Utlåningsvolymen ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen minskade med 5 procent. Jämfört med föregående kvartal ökade utlåningsvolymen med 2 procent och inlåningsvolymen med 5 procent. Kostnaderna ökade med 12 procent under perioden.

– Vi presenterar ett stabilt resultat för årets första kvartal. Marknaden har varit mer utmanande än samma kvartal 2018, kommenterar Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

Räntenettot i Sverige hamnade på 1,8 miljarder kronor, upp 1 procent mot motsvarande kvartal 2018. Omsättningen sjönk 2 procent till 2,6 miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in