Bank

Danske Bank omorganiserar – 1600 får gå

Danske Bank skapar ett nytt kommersiellt ledarskapsteam och erbjuder frivilliga uppsägningsavtal i Danmark.

Uppdaterad 2020-10-08
Publicerad 2020-10-08

Som ett nästa steg i Danske Banks 2023-plan att bli en bättre bank skapas ett nytt kommersiellt ledarskapsteam (CLT) bestående av tolv chefer från hela verksamheten och Executive Leadership Team (ELT). Det framgår av ett pressmeddelande.

– Jag är glad att kunna presentera vårt nya kommersiella ledarskapsteam, som kommer att driva den kommersiella och kundagendan över alla våra marknader. Jag är övertygad om att teamet med sin starka erfarenhet från vår verksamhet över de nordiska marknaderna kommer att öka vår exekveringsförmåga som en bank och uppnå snabbare tid att marknadsföra. Detta kommer att hjälpa oss att bli en ännu snabbare och mer konkurrenskraftig bank för våra kunder och ytterligare stärka vår position på marknaden, säger Danske Banks vd Chris Vogelzang i en skriftlig kommentar.

Som tidigare meddelats kommer den nya förenklade strukturen med två affärsenheter - Personal & Business kunder och Stora företag och institutioner - att träda i kraft från januari 2021, då den nya CLT också kommer att inrättas.

Danske Bank introducerar också två nya Chief Customer Officers för Danmark och de nordiska länderna.

– En viktig del av vår omvandling är att driva på fortsatta förbättringar av vårt erbjudande för och relationer med våra kunder över marknaderna. För att stödja detta och för att säkerställa att vi har kundperspektivet integrerat i våra beslutsprocesser i vår verksamhet introducerar vi två nya Chief Customer Officers. Jag är glad att meddela att Thomas Mitchell och Trond Mellingsæter, som båda är välkända i och utanför Danske Bank för sitt extraordinära engagemang för kundservice, kommer att leda detta arbete, säger Chris Vogelzang.

Från och med januari kommer Thomas Mitchell att flytta från sin nuvarande roll som chef för Retail Banking i Danmark, medan Trond Mellingsæter tillträder denna roll förutom sin nuvarande roll som landschef i Norge.

En del av 2023-planen är också att avsevärt minska Danske Banks kostnader för att bli en ännu mer effektiv och konkurrenskraftig bank. Som en del av detta erbjuder Danske Bank nu anställda i de flesta avdelningar i Danmark möjlighet att ansöka om ett frivilligt uppsägningsavtal på speciella och gynnsamma villkor.

– Det är aldrig lätt att minska antalet kollegor, och vi kommer att göra vårt bästa för att vi gör detta på det mest anständiga och respektfulla sättet. Vi måste dock anpassa oss till de strukturella förändringar som den finansiella sektorn upplever och för att förbli konkurrenskraftiga på en marknad med låg marginal och mycket konkurrenskraftiga, måste vi helt enkelt sänka våra kostnader, säger Chris Vogelzang.

Danske Bank förväntar sig att minska antalet positione med upp till 1 600 under de kommande sex–tolv månaderna. En del av minskningen förväntas uppnås bland annat genom frivilliga uppsägningsavtal och naturlig avgång.

– Vi börjar med att ge kollegor som överväger att prova något annat i sitt arbetsliv eller som kanske vill gå i pension, en bättre möjlighet att göra det. Specifikt erbjuder vi dem att göra det på bättre villkor och med större flexibilitet än vad som annars hade varit fallet. Tillsammans med den nuvarande frysningen av anställningar hoppas vi att det kan bidra till att minska antalet faktiska uppsägningar vid ett senare tillfälle, säger Karsten Breum, medlem av Executive Leadership Team och chef för Group HR på Danske Bank.

Danske Bank sysselsätter totalt mer än 22 000 personer, jämfört med nästan 20 000 i slutet av 2017, varav cirka 11 000 är anställda i Danmark. Alternativet att ansöka om ett frivilligt uppsägningsavtal kommer att finnas tillgängligt till och med den 25 oktober 2020.

Det kommersiella ledarskapsteamet träder i kraft från januari och kommer förutom ELT att bestå av följande:
Mark Wraa-Hansen (DK), chef för privatkunder i Danmark
Stojko Gjurovski (SE), chef för privatkunder i Norden och landschef Finland
Johanna Norberg (SE), chef för företagskunder Danmark & ​​Norden och landschef Sverige
Trond Mellingsæter (NO), Country Manager Norge
Lars Alstrup (DK), chef för produkter och lösningar, privat och företagskunder Danmark & ​​Norden
Paul Martin Gregory (Storbritannien), chef för företags- och institutionell bankverksamhet
Claus Harder (DK), chef för ränteintäkter, valutor och transaktioner
Atilla Olesen (DK), chef för kapitalmarknader
Linda Olsen (DK), chef för teknik och tjänster för person- och företagskunder
Rob de Ridder (NL), chef för teknik och tjänster för stora företag och institutioner
Kim Larsen (DK), chef för Group Communications, Brand and Marketing
Christoffer Møllenbach (DK), chef för Group Finance

Platsannonser

Logga in