Finans

Danske Bank: Likviditetskris hotar när hjulen snurrar igång

Danske Bank vill se ett stöd inriktat på återhämtningsfasen för att säkerställa att återhämtningen inte dämpas på grund av brist på likviditet.

Publicerad 2020-08-21
Anders Gullesjö.

Företagsakuten förlängdes till den 30 september – men intresset har varit iskallt. De bolag som uppfyller företagsakutens alltför komplexa kriterier lånar enklare i den ordinarie marknaden – men det kommer krävas resurser när efterfrågan ökar, vilket äventyrar återhämtningsfasen. Det befarar Anders Gullesjö, Head of Midcorp Danske Bank Sverige.

– Många åtgärder som korttidspermitteringar, slopad karensdag och skatteuppskov har skapat tillfällig positiv likviditet i bolagen. Men den stora utmaningen kvarstår – att kunna hänga med när efterfrågan ökar, och inte slås ut på grund av för dåligt kassaflöde, säger han. 

– De statliga åtgärderna och stöden har varit ytterst verkningsfulla under covid-19. Utan de åtgärderna hade sannolikt många bolag varit i konkurs och vi hade sett en ännu större arbetslöshet.

Åtgärderna har till största delen gett företagen en möjlighet att övervintra, enligt Anders Gullesjö.

– När det vänder, kommer det uppstå ett stort behov av ytterligare finansiellt kapital till investeringar och kapitalbindning i företagen. Att kunna matcha en ökad efterfrågan kommer bli avgörande för väldigt många företag.

Anders Gullesjö bedömer att de flesta företag går in i en ökad efterfrågan i sämre skick än före covid-19 och pekar på faktorer som högre skuldsättning och försämrad soliditet.

– Därför är det viktigt att man från regeringshåll riktar in sig på ett stöd för återhämtningsfasen som kan säkerställa en fortsatt god likviditet.   

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in