Danske Bank
Foto: Danske Bank
Bank

Danske Bank kontaktar 2500 kunder om fel i investeringsavtal

Danska Bank kommer att kontakta sammanlagt 2500 kunder som drabbats av avvikelser mellan investeringsprofil och investeringsavtal. 

Publicerad 2020-12-11

I oktober meddelade Danske Bank om att banken skulle skapa en ny enhet för att åtgärda tusentals fel i kundärendehantering som banken upptäckt, bland annat fel i investeringsavtal. På fredagen meddelade Danske Bank att banken nu kontaktar cirka 600 kunder för vilka manuella fel har orsakat avvikelser mellan kundernas investeringsprofiler och investeringsavtal. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Sedan september 2020 har vi arbetat med att stärka våra kontroller och har uppdaterat våra processer för hur investeringsavtal registreras så att liknande fel inte kan uppstå igen, skriver Danske Bank, och fortsätter:

– Felen i detta fall kan innebära att vissa kunder har uppnått en lägre - eller i vissa fall en högre - avkastning än vad de annars skulle ha uppnått om investeringsavtalet hade registrerats korrekt. Kunder som har lidit en förlust kommer naturligtvis att kompenseras. Ersättningsbeloppet kan inte beräknas förrän vi har granskat den enskilda investeringsprofilen och avtalet tillsammans med den enskilda kunden, och vi kommer nu att se till att en sådan granskning genomförs.

Peter Rostrup-Nielsen, chef för centralenheten ber de drabbade kunderna om ursäkt.

– Vi ber om ursäkt för det inträffade och för det besvär som detta kan orsaka för de drabbade kunderna. Vi granskar ärendena och kommer naturligtvis att kompensera kunder som har lidit förlust på grund av fel från vår sida. Vi har stärkt våra kontroller och interna processer för att säkerställa att något liknande inte kommer att hända igen, säger han.

Danske Bank kommer att kontakta ytterligare cirka 1 900 kunder för vilka avvikelser mellan investeringsprofiler och investeringsavtal också identifierats. Dessa avvikelserna uppstod när de berörda kunderna uppdaterade sina investeringsprofiler under ett rådgivande möte utan att därefter returnera ett undertecknat investeringsavtal, förklarar Danske Bank.

Sammanlagt 2300 av de 2500 kunder som Danske Bank kommer att kontakta är från Danmark, och resten från Sverige, Norge och Finland. Danske Bank har totalt cirka en miljon investeringskunder.

Platsannonser

Logga in