Bank

Danske Bank-chef får gå på dagen

Jesper Nielsen chef för Danske Banks danska verksamhet tvingas lämna sin position med omedelbar verkan. Nordenchefen Glenn Söderholm tar tillsvidare över bankverksamheten även i Danmark.

Uppdaterad 2019-06-24
Publicerad 2019-06-24

I dag meddelar danske bank att Jesper Nielsen chef för bankens danska verksamhet tvingas lämna sin position samt bankens styrelse med omedelbar verkan. Fram till dess att en ersättare har hittats, kommer svensken Glenn Söderholm, styrelseledamot och ansvarig för bankverksamheten i Norge, Sverige och Finland att ta ansvar för bankverksamheten i Danmark.

Beslutet att avskeda Jesper Nielsen är en konsekvens efter en grov avgiftsmiss som Jesper Nielsen pekas ut som ansvarig för efter hans beslut om förändringar i samband med implementeringen till det nya regelverket MiFID II år 2017.

Det rör sig om avgifterna i produkten Flexinvest.

Vid denna tidpunkt var räntorna låga och den förväntade avkastningen var även låg.

Ledningsbeslutet ledde till att avgifterna sattes för högt i förhållande till förväntad avkastning. 87 000 kunder i Danske Bank har betalat omkring 400 miljoner danska kronor för mycket i avgift för en av bankens tjänster. Banken meddelar i dag att samtliga kunder ska kompenseras innan årets slut.

– Kunderna måste stå i centrum för allt vi gör. Varje dag måste vi sträva efter att säkerställa att vi erbjuder våra kunder riktiga råd och produkter som passar deras behov. Detta är också vad kunder med rätta förväntar sig av oss. Som ett resultat av missgynnade ledningsbeslut kunde vi inte göra det i det här specifika ärendet, och för detta erbjuder vi våra ursäkter. Naturligtvis kommer vi att kompensera alla drabbade kunder. Och vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen i framtiden, säger vd Chris Vogelzang.

Danske Banks interna kontrollfunktion fick känns dom om detta dels genom en rapport från en anställd i september 2018, dels genom en intern produktöversikt samt genom ett mindre antal klagomål från kunder om höga avgifter.

Avgifterna för Flexinvest sänktes i November 2018 till följd av upptäckten.

Den danska finansinspektionen utreder händelsen.

Platsannonser