FinansNyhet

Danske bank begär Amarant Mining i konkurs

Publicerad

Danske Bank kräver återbetalning av en skuld om cirka 10,9 miljoner kronor efter ett borgensåtagande i samband med KMW-konkursen. Advokat Mats Emthén föreslås som konkursförvaltare.

Sara Johansson

Danske Bank har lämnat in en ansökan om konkurs riktat mot Amarant Mining. Grunden för yrkandet är att bolaget är på obestånd då banken vid flertal tillfällen uppmanat Amarant Mining att betala sin skuld till Danske Bank om 10.885.448,94 kronor. Beloppet har aldrig betalats in.

I samband med konkursansökan begär Danske Bank att advokaten Mats Emthén ska ta rollen som konkursförvaltare. Han har, enligt konkursansökan, förklarat sig villig att åta sig uppdraget. Danske Bank motiverar valet med att Mats Emthén är en erfaren konkursadvokat med vana att hantera större industriella konkurser i en internationell miljö.

Danske Bank förklarar att skulden uppkom då Amarant Mining (då vid namnet GKL Growth Capital AB) lämnade en obegränsad borgensförbindelse för KMW Energi AB, underskriven av Lars Guldstrand och Peter Lindh. Detta bolag försattes sedemera i konkurs i början av 2014. Vid konkursen hade Danske Bank fordringar på KMW uppgående 11,8 miljoner kronor och vid konkursen fick banken endast en utdelning om drygt 800.000 kronor. 

Annons

Banken och Amarant Mining träffade en överenskommelse i början av 2016 bland annat med en beloppsbegränsning som betydde att Amarant mining skulle betala 7,5 miljoner kronor av skulden, som följdes av en betalningsplan, vilken skrevs under av Johan Ulander och Peter Lindh. Amarant Mining misslyckades dock att fullfölja denna.

På grund av det misslyckade borgesåtagandet och den försenade betalningen uppmanas Amarant i ett skuldebrev från oktober 2017 att betala hela kapitalskulden som återstår efter två inbetalningar om cirka 8,7 miljoner kronor samt en ränta om cirka 2,1 miljoner kronor. Då detta inte betalades gick Danske bank alltså vidare till Stockholms tingsrätt.

Redan år 2014 skrev Realtid.se om att Danske Bank riskerade miljoner i konkursen och att konkursen i KMW-koncernen var ett hårt slag mot storägaren GKL Growth Capital. Vid utgången av 2012 hade GKL aktier i KMW värderade till 47 miljoner kronor samt konvertibler till ett värde av 60 miljoner kronor, enligt årsredovisningen för 2013.

Annons

 

Annons