Finans

Danska FI polisanmäler Nordea

Finanstilsynets granskning av Nordea Danmark gällande bekämpning av penningtvätt resulterade i stark kritik och överlämnas nu till polisen.

Uppdaterad 2016-06-17
Publicerad 2016-06-17

Danska Finanstilsynet polisanmäler Nordea. Förra årets granskning av hur banken följt regelverk för penningtvätt resulterade i stark kritik och även i ett bötesbelopp i Sverige på 50 miljoner kronor för ett år sedan.

Nu meddelar Nordea själva att slutrapporten i enlighet med dansk administrativ praxis ska överlämnas till polisen för ytterligare utredning och eventuella sanktioner.

Banken skriver att utfallet var väntat, precis som det framgick i den senaste kvartalsrapporten.

– Vi vill understryka att det är oacceptabelt för oss att ha brister inom något område. Våra kunder och partners ska kunna förvänta sig att vi följer gällande regler. Att säkerställa att vi har processer som gör att vi följer regelverken har högsta prioritet i Nordea. Vi inser att vi inledningsvis underskattade komplexiteten och hur lång tid det tar att ändra våra rutiner. Vi är emellertid medvetna om bristerna på penningtvättsområdet och i nära dialog med myndigheterna åtgärdar vi dessa enligt den handlingsplan som vi lanserade förra våren. Vi har förbundit oss att åtgärda bristerna, och det kommer vi också att göra, säger koncernchef Casper von Koskull i en kommentar.

För att åtgärda bristerna startade Nordea förra året Financial Crime Change Programme ska säkerställa koncernövergripande standarder och processer. Huvuddelen av verksamheten samlades i en central enhet som idag har 850 heltidsanställda. Planen är att ha 1.150 medarbetare som arbetar med detta till årsskiftet och ytterligare expandera området för regelefterlevnad.

Platsannonser

Logga in