Konjunktur

”Dags för omtag av analysen av växelkursen”

”För min egen del undrar jag om det inte är dags för ett omtag när det gäller analysen av växelkursen – kan det möjligen vara så att den reala växelkursen har försvagats av skäl som ligger utanför det konjunktursammanhang som vi fokuserar på?” Det sa Stefan Ingves enligt protokollet från Riksbankens penningpolitiska möte den 24 april.

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2019-05-07
Publicerad 2019-05-07

Riksbankschefen Stefan Ingves uppgav att direktionen fortfarande väntar sig en gradvis förstärkning av den svenska kronan. Han öppnade dock att Riksbanken kommer behöva titta närmare på frågan eftersom det fortsatt goda läget i den svenska ekonomin och överskottet i bytesbalansen fortfarande inte gett effekt på växelkursen.

Vidare uppgav Stefan Ingves att volatila komponenter i inflationsmätningarna är en förklaring till det oväntat svaga utfallet i början av året och att det därför ”känns naturligt” att skjuta något på nästa räntehöjning.

”Måluppfyllelsen fortsätter ändå att vara god, och inflationsförväntningarna fortsätter att tyda på ett gott förtroendet för inflationsmålet”, sade han.

Den globala konjunkturen håller i sig, men har som väntat gå in i en fas med lugnare tillväxt. Flera ledamöter konstaterade dock att omvärldskonjunkturen fortsatt är kantad av osäkerhet och risker som kan leda till en sämre utveckling framöver.

För svensk del har konjunkturen utvecklats enligt prognos, men ledamöterna betonade samtidigt att inflationen har blivit lägre än väntat flera månader i rad.

"Det reser frågetecken kring hur starkt inflationstrycket är och inflationsprognosen är nedreviderad jämfört med bedömningen i februari", står det i protokollet.

Även om inflationsutvecklingen enligt ledamöterna inte kräver en helt annorlunda penningpolitik bedömer de att de svagare inflationsutsikterna motiverar att avvakta lite längre innan räntan höjs igen.

Det framfördes vissa nyansskillnader om när det kan vara lämpligt att höja räntan nästa gång men prognosen för reporäntan indikerar att räntan höjs i slutet av året eller i början av nästa år.

"Mot bakgrund av en oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och en osäkerhet om styrkan i den globala utvecklingen poängterade flera ledamöter att det är viktigt att penningpolitiken går försiktigt fram", står det i protokollet.

Platsannonser