Finans

Då ska revisorn vara klar med Collector-granskningen

Realtid har läst Finansinspektionens förordnande av revisor. Det här står i handlingen. 

Uppdaterad 2020-02-14
Publicerad 2020-02-14

Tidigare i veckan rapporterades att Finansinspektionen tillsätter en specialgranskning av Collector Bank efter att nischbanken gjort en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Läs mer om det här.

Realtid kunde då avslöja att Anders Bäckström med sitt team på KMPG blir FI:s förordnande revisor i fallet. Läs mer om det här.

Realtid begärde i samband med nyheten ut förordnandet från Finansinspektionen, vilket efter en sekretessprövning mottagits. 

Anders Backström, revisor KPMG. Foto KPMG
Anders Backström, revisor KPMG.
Foto KPMG

Finansinspektionen skriver i handlingen att uppdraget kommer bland annat kommer omfatta:

  • "Granska och utvärdera bankens modell och process för beräkning av kreditförlustreserveringar avseende företagsutlåning (sekretessbelagt).”
  • "Granska och utvärdera bankens kreditförlustreservering avseende företagsutlåningen per 31 december 2019 (sekretessbelagt.)”

I handlingen framkommer att Anders Bäckström ska rapportera till Finansinspektionen veckovis och vid behov, exempelvis vid viktiga händelser rapportera oftare. 

Granskningen ska presenteras för Finansinspektionen senast den 11 mars 2020. Rapporten ska skickas till Finansinspektionen senast den 13 mars 2020.

Finansinspektionens kontaktpersoner i ärendet är Jenny Lindgren, finansinspektör och Ulrika Stenbeck, riskexpert. 

"Anders Bäckström har rätt till skäligt arvode från Collector Bank AB för sitt arbete. Storleken på arvodet bestäms av Finansinspektionen,” skriver FI i förordnandet.

Platsannonser