FinansNyhet

Då får Guldstrand och Lindh hovrättens dom

Peter Lindh och Lars GuldstrandPeter Lindh och Lars Guldstrand
Peter Lindh och Lars Guldstrand.
Publicerad

GKL-duon Lars Guldstrand och Peter Lindh, som friades från misstankarna om bokföringsbrott, skattebrott och penninghäleri, väntar nu på Svea hovrätts dom.

Sara Johansson

Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Stig Åström överklagade GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindhs friande dom för ett år sedan. För en vecka sedan avslutades huvudförhandlingen i Svea hovrätt och dom väntas den 14 februari 2018, enligt uppgift från ordföranden i målet.

Förundersökningen är en del av Ekobrottsmyndighetens omfattande utredning rörande Contender High Yield-obligationerna, där bland annat Fredrik Rodger står åtalad och Johan Ulander väntar på åtal.

Åtalet mot GKL-grundarna, som lämnades in under 2016, rörde grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och penninghäleri, grovt brott.

Annons

Enligt åklagare Stig Åström som hoppas på en fällande dom i Svea hovrätt, ska Guldstrand och Lindh i egenskap av styrelseledamöter i GKL Growth Capital AB ha åsidosatt bokföringsskyldigheten för räkenskapsåren 2009,2010 och 2011. Under 2009 tog inte duon upp fordringarna på Johan Ulanders bolag Dabah Trading i årsredovisningen. Fordringarna avsåg ett investeringsavtal på 246,6 miljoner kronor jämte ränta med 61 miljoner kronor. Ytterligare en fordran på Ulanders andra bolag Conventus Commodities Minerals & Mining på 18 miljoner kronor jämte en ränta om cirka en halv miljon kronor togs heller inte upp i redovisningen.

Åklagaren anser att brottet är grovt då bolagets redovisninng legat till grund för investeringsbeslutet att godta säkerhet i form av aktier i GKL ”på mycket betydande belopp”. Säkerheten bestod av 150.000 aktier i GKL som, enligt åtalet, och var värda 19 miljoner euro och lämnades i samband med Contender-obligationerna.

För året 2010 uppgick beloppen som utelämnats från årsredoviningarna till 212 miljoner kronor med en ränta på cirka 18 miljoner kronor samt 18 miljoner kronor med en ränta om 3 miljoner kronor. För räkenskapsåret 2011 uppgick beloppen till 260,1 miljoner kronor med en ränta på cirka 29,6 miljoner kronor.

Annons

GKL har krävt in beloppen under dessa räkenskapsår men det har inte betalats av investerarna. Enligt EBM borde detta ha redovisats öppet i årsredovisningen, vilket det inte gjort. Detta har i sin tur gett sken av att behovet att kräva in beloppet inte uppkommit, menar åklagaren.

När det gäller åtalspunkten om grovt penninghäleri har åklagaren uppgett att Guldstrand och Lindh i samförstånd har ”otillbörligen främjat möjligheterna för GKL Growth Capital AB i Stockholm och Dabah Trading S.A i Panama att tillgodogöra sig värdet av egendom som härrör från brottsligt förvärv”.

I denna del av målet framkommer det att förundersökningen mot Guldstrand och Lindh är en del av Ekobrottsmyndighetens omfattande utredning rörande Contender High Yield-obligationerna som såldes för flera hundra miljoner kronor till investerare under åren 2009-2011.

Annons

Åklagaren menar att Guldstrand och Lindh överenskommit med företrädare för Dabah, Johan Ulander, att hans bolag ska fullgöra sina skyldigheter gentemot GKL och betala ett aktieägartillskott på 245 miljoner kronor jämte ränta, 61 miljoner kronor, för en dryg halv miljon aktier i GKL. Betalningsskyldigheten ska fullgöras genom att låta panthavarna till aktierna, det vill säga Contender High Yield I, II och III betala beloppen.

Johan Ulander har saknat medel för att uppfylla ett investeringsåtagande i GKL på 306 miljoner kronor, vilket var det belopp han åtagit sig att betala för drygt en halv miljon aktier i GKL jämte ränta. För att få in pengarna från allmänheten har Johan Ulander genom andra bolag utlovat 18 procent ränta på lån från HYI på 150 miljoner kronor och 12 procent ränta på HYII på 150 miljoner kronor. Dessa förvaltades av Contender Management. Dabah Tradings samtliga aktier i GKL var pantsatta för åtagandet att betala 306 miljoner kronor. Åklagaren menar dock att det inte fanns något värde i panten.

Åtal mot Johan Ulander väntas den 22 februari. Fredrik Rodger som var vd för Contender Kapital Holding, är redan åtalad för grovt svindleri, trolöshet mot huvudman, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, oredligt förfarande och försvårande av skattekontroll. Han möter EBM:s åklagare Stig Åström i rätten i mars.

Rörande åtalspunkten skattebrott riktad mot Lars Guldstrand och Peter Lindh pekar åklagaren på att duon inte har lämnat uppgifter om upplupna ränteintäkter i bolagets inkomstdeklaration för inkomstår 2010. Ränteintäkterna uppgick till drygt 2 miljoner kronor och undandragen skatt är uträknad till cirka 800.000 kronor.

Annons