D. Carnegie, med Ulf Nilsson som vd, förvärvar fastighetsportfölj av Balder för 1 miljard.
Fastigheter

D. Carnegie i miljardaffär

D. Carnegie köper fastigheter i Arboga, Köping och Tranås av Balder för drygt 1 miljard kronor. Balder lämnar därmed orterna helt.

Uppdaterad 2017-02-09
Publicerad 2017-02-09

D. Carnegie meddelar att det har tecknat avtal om att förvärva fastighetsportföljer i Arboga, Köping och Tranås av Balder. Beståndet består av 42 fastigheter och 1.681 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 1.420 miljoner kronor och köpeskillingen uppgår till 1.040 miljoner kronor.

Fastighetsportföljerna har en sammanlagd uthyrbar yta om cirka 152.900 kvatratmeter och merparten utgörs av bostäder. I transaktionen övertas den befintliga förvaltningsorganisationen.

–Genom förvärvet stärker vi vår position på den svenska fastighetsmarknaden och de förvärvade fastigheterna passar väl i vår värdeskapande affärsmodell, säger Ulf Nilsson, vd på D. Carnegie.

Affären sker i bolagsform med tillträde den 2 maj 2017.

Balder skriver i ett separat pressmeddelande att bolaget har i två olika affärer avyttrat samtliga fastigheter i Tranås, Falköping, Arboga och Köping. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 221.000 kvm och det har åsatts ett fastighetsvärde om drygt 2 miljarder kronor i affärerna.

Fastigheterna i Falköping såldes till Heimstaden som meddelar att det har undertecknat avtal med Balder om förvärv av 56 stycken fastigheter i centrala Falköping. Beståndet består av totalt 875 stycken bostadslägenheter och en mindre andel butiks – och kontorsytor i centrum. Transaktionsvärdet uppgår till 593,3 miljoner kronor.

Försäljningarna överstiger Balders bokförda värde med cirka 130 miljoner kronor och kommer att redovisas under andra kvartalet 2017, enligt Balders pressmeddelande.

Platsannonser

Logga in