M&A

Curamando köper Conversionista  

Den digitala strategi- och managementkonsultbyrån Curamando förvärvar Conversionista, som specialiserar sig på digital konverteringsoptimering. "Prislappen är mellan parterna" säger Mattias Olofsson, CEO på Curamando, till Realtid. 

Uppdaterad 2017-08-28
Publicerad 2017-08-28

Den nordiska marknaden inom digital marknadsföring och affärsutveckling är expansiv. Konsolideringen pågår för fullt .

Nyligen offentliggjordes att Curamando, som hjälper företag att lyckas med sin digitala transformation, köper Conversionista i syfte  att ytterligare fördjupa sitt erbjudande inom digital affärsutveckling. 

Curamando, som 2016 omsatte 42,2 miljoner kronor med en vinst på 6.9 miljoner kronor, bygger nu ett komplett nordiskt konsulthus nischade inom digital transformation och marknadsföring.

Mattias Olofsson, CEO på Curamando, kommenterar: 

 Vad är syftet med förvärvet?

– Att tillsammans ytterligare stärka vår position som ledande inom digital expertis och affärstransformation. På det här sättet fördjupar vi vår kompetens inom konverteringsoptimering och UX och ökar samtidigt vår kapacitet. 

Hade diskussioner om förvärv pågått länge och vem tog initiativet?

– Vi har haft kollegial dialog under många år och i somras växte idén fram under våra samtal. 

Hur många anställda blir ni?

– Tillsammans är vi idag 91 anställda och vi planerar med nuvarande rekryteringsplan att gå ur 2017 på runt 100 anställda.

Vad är prislappen?

– Den är mellan parterna. 

Planerar ni fler förvärv?

– Nej, vi växer nu vidare som hittills genom att ta ombord de bästa av de kompetenta människor som söker sig till oss i takt med den ökade efterfrågan på våra tjänster. 

Conversionista kommer att drivas fristående från Curamando under det befintliga varumärket Conversionista. 

John Ekman tar plats i Curamandos partnergrupp och fortsätter att investera sin tid i utvecklingen av Conversionista.

Köpeskillingen finansieras genom kontanta medel och aktier i Curamando. 

Platsannonser

Logga in