Finans

Creades substansvärde 377 kr

Creades avkastning på substansvärdet, efter justering för återinvesterad utdelning, för perioden januari till och med april 2020 uppgår till plus 9 procent.

Publicerad 2020-05-06

OMXSGI avkastade minus 11 procent under samma period

Creades substansvärde per den 30 april 2020 uppgick till 377 kr per aktie efter beslutad utdelning om 24,50 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Platsannonser