Sven Hagströmer. Foto: Creades
Sven Hagströmer är ordförande liksom ägare av Biovestor. Foto: Creades
Finans

Creades slår index

Substansvärdet i Sven Hagströmers investmentbolag minskar - men bolaget presterar ändå bättre än index.

Uppdaterad 2017-01-24
Publicerad 2016-07-14

Substansvärdet i Sven Hagströmers bolag Creades minskar med 3 procent under det första halvåret, vilket innebär att bolaget slår Six Return Index för perioden (4 procent). Det framgår av den kvartalsrapport som bolaget presenterar idag. 

Substansvärdet per aktie uppgår till 228 kronor per den sista juni.

Förvaltningsresultatet hänförligt till Creades aktieägare uppgick under årets första halva till -94 miljoner kronor. 

Det innehav som hade den starkast negativa utvecklingen under årets första halva var Transcom, vars negativa bidrag till Creades förvaltningsresultat motsvarade -35 procent, eller -79 miljoner kronor.

Acne Studios var det innehav som bidrog starkast positivt till Creades förvaltningsresultat, då det stod för en resutlatökning motsvarande 12 procent. 

Creades onoterade tillgångar svarade tillsammans för en ökning av förvaltningsresultatet motsvarande 9 procent, medan de noterade tillsammans bidrog negativt med -1 procent. 

"Våra onoterade investeringar Acne Studios, Global Batterier och Inet har fortsatt utvecklas väl, men tillväxttakten i Acne Studios och Inet har sjunkit något jämfört med tidigare kvartal", skriver Creades avgående vd Per Frankling i vd-ordet.

Creades största innahav, Avanza, svarade för en minskning motsvarande -9 procent av förvaltningsresultatet under det första halvåret.

Resultatet efter skatt för årets första halva uppgår till -101 miljoner kronor (332).

Platsannonser