John Hedberg, vd på Creades.
Finans

Creades ser möjligheter när börsen sviktar

"Historiskt har många av de bästa affärerna gjorts i samband med börsnedgångar”, säger Creades vd John Hedberg. I en intervju berättar han om hur han efter Nordic Capital blev parhäst med Sven Hagströmer, om hans förändringar i Creades portfölj, hans syn på börsens rörelser i dag och när han tror att en korrigering kommer att ske.

Publicerad 2018-02-19

För sex år sedan gjorde Realtid.se ett besök hos Creades och träffade ordförande och största ägare Sven Hagströmer. Det var dagen då Creades-aktien började handlas på börsen, den 27 februari. Sista handeln i aktien den dagen gjordes till kursen 132 kronor. I skrivande stund sker handeln på 332 kronor per aktie.

Sedan den dagen har det hänt mycket i investmentbolaget. Tre olika män har burit vd-kostymen. I dag sitter den på John Hedberg sedan drygt ett år tillbaka. När John Hedberg kom till Creades hade han precis lämnat Nordic Capital där han arbetat under sex år och varit partner under två år.

- Jag började träffa Sven våren 2016 och egentligen under förutsättningslösa luncher men sedan blev det successivt klart att det var en rekryteringsprocess. Så fann vi varandra och under sommaren samma år var vi överens. Jag hade saker att avsluta på Nordic och lite karantän däremellan tills jag började november 2016 på Creades, säger John Hedberg.

Creades har i dag kontoret längst upp i en fastighet på centrala Östermalm. Det är ljust. Fönstren går från golv till tak och kontoret är fördelat på två plan. På det nedre planet finns en reception, mötesrum och ett par kontorsrum. Till övre planet, där John Hedberg sitter vid sitt skrivbord mittemot Sven Hagströmer, går två spiraltrappor längs de höga fönstren. John Hedberg konstaterar att alla de "fina" möblerna på kontoret är Sven Hagströmers, de övriga är Ikea-möbler. En äldre stil blandas mycket riktigt med det moderna.

Efter studierna på Handelshögskolan gjorde  John Hedberg ett internship på Goldman Sachs och började därefter på Mckinsey & Company. På managementkonsultbolaget arbetade han under sex år, fem år i Stockholm och sista året i New York.

- Där någonstans var Bonnier min huvudsakliga klient och när vi var klara med projektet var min rekommendation att de skulle anställa någon som skulle implementera åtgärderna vi hade kommit fram till, så det blev jag. Det var en rolig tid att vara där också. Jag var den enda som var under 40 år i ledningsgruppen. Jag fick ansvar för nya medier. Jag var där mellan 2003 och 2007.

Efter sin tid på Bonnier hamnade John Hedberg på det tidigare Altor-bolaget Relacom och därefter alltså på Nordic Capital. Han berättar att det finns många likheter mellan det han gjorde på Nordic Capital och det han gör i dag, men även en hel del skillnader. Den största skillnaden är, enligt John Hedberg, att Creades är noterat och har en väldigt tydlig huvudägare, Sven Hagströmer.

- Vi är lite som ett noterat family office och det gör att vi kan ha ett mycket mer flexibelt tidsperspektiv på investeringarna än vad man kan ha i en PE-miljö. Saker som fonddynamik, om man är på väg att resa eller inte resa en ny fond behöver vi inte ta hänsyn till alls när vi gör en investering. Vi har inte ett fast perspektiv när vi går in. Vi kan vara inne väldigt kort, som vi var i Kitron, som vi ägde drygt ett år. Och vi kan vara med på en väldigt lång resa som vi har varit i Avanza som vi snart har ägt i 20 år. Det är en annan tidshorisont. Det är en stor skillnad.

En annan utmaning för John Hedberg när han kom till Creades var att ställa om från den mer slutna PE-världen till den publika, noterade miljön. 

- Det finns ju helt andra formkrav och regler för noterade bolag och regleringarna blir ju inte färre utan snarare fler.  

- Å andra sidan tycker jag nog att skillnaden mellan att heläga ett bolag i en privat miljö jämfört med att vara den största ägaren av kött och blod i en noterad miljö är mindre än jag trodde. Den viktigare skillnaden är huruvida man är en aktiv ägare, vilket både PE och Creades är, eller en passiv ägare som flertalet institutioner. Vi aktiva ägare vill sitta i styrelsen och har inga problem med att bli insiders och jobba aktivt i bolagen, något som de flesta institutioner vare sig vill eller kan. De är med i valberedningen och tillsätter styrelsen men där tar det stopp. Att förstå hur den dynamiken funkar är viktigt och är en av de nya, men också mer intressanta aspekterna av min nya roll.  

John Hedberg nämner även den dagliga pulsen på  på Creades som en positiv, men ibland utmanande, skillnad. Substansvärdet är 3,7 miljarder kronor, varav en halv miljard består av aktiv förvaltning där Creades kan köpa och sälja med kortare tidsperspektiv och även ställa korta positioner.

- Det är nästan daglig handel. Det är jättekul men det är en annan tidspuls än vad det är i private equity-världen så klart där man inte köper och säljer på dagen.

En annan skillnad är att Creades är en tiondel så stora jämfört med Nordic Capital. Creades har ungefär 3,5 miljarder krono att placera medan Nordic Capital har 3,5 miljarder euro i sin senaste fond. 

Vad hade du för kännedom om Creades innan du tog denna position?

- Lite som alla andra, att Creades bildades som en konsekvens av uppdelningen av Öresund i samband med stöket kring HQ. Jag hade i stora drag samma bild av Sven som många andra har, att det verkar vara en trevlig och intressant person. En av mina bättre vänner är Niklas Storåkers, tidigare vd på Avanza, som har jobbat en längre tid med Sven, så den vägen hade jag kanske lite ytterligare insikter utöver den generella bilden. 

John Hedberg berättar att det var Niklas Storåkers som tipsade om att han och Sven Hagströmer borde ses. Han har dock svårt att svara på om han redan innan luncherna med Sven Hagströmer var redo att lämna Nordic Capital eller om det var dessa som fick honom att ta det beslutet.

Vad är din främst roll i Creades?

- Lite tråkigt uttryckt är min främsta roll att öka substansvärdet, något som vi faktiskt lyckats väl med under mina snart två år här. Det gör vi genom att hitta nya investeringar och utveckla de investeringarna vi har. Om jag tänker hur jag fördelar min tid så är det förmodligen så att jag lägger halva tiden på att jobba med befintliga innehav, 30-40 procent på att titta på nya investeringar och 10-20 på att köra firman. 

Att han delar skrivbord med bolagets styrelseordförande gör att det är snabba beslutsvägar och inte mycket ”läckage som går ut på uppgifter som känns onödiga”. 

- Vi har en setting som är väldigt enkel. Vi behöver inte ut och resa nya pengar eller nya fonder vart femte år eftersom vi är ett noterat bolag. Det är en stor skillnad.

Hur tät kontakt har ni med bolagen?

- Den är väldigt tät. Det är en viktig del av vårt investeringsmandat att vi ska vara en aktiv och engagerad ägare. Det skiljer sig en del mellan våra publika och privata bolag men om man börjar med de stora publika innehaven så vill vi vara aktiva och vi vill även ha en styrelseroll. 

I Avanza har Creades tre representanter i styrelsen, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer och Hans Toll. Avanza är Creades största innehav där Creades äger 10,2 procent av aktierna i nischbanken. Den näst största investeringen är Lindab där Creades äger 10,4 procent av aktierna i bolaget. John Hedberg är styrelseledamot i Lindab samt styrelseordförande i Note som är Creades tredje största noterade innehav där bolaget äger 26,3 procent av aktierna i bolaget.

- Där är vi närvarande  och aktiva. Vi jobbar även i revisionsutskott och kompensationsutskott och när det är dags för vd-tillsättningar så är vi väldigt aktiva. Vi har faktiskt under förra året bytt vd i alla tre stora noterade bolag. Det har vi lagt en hel del tid på, säger John Hedberg.

Han uppger även att Creades kanske, om möjligt, är ännu mer involverade i de onoterade innehaven.

- I ett av de onoterade bolagen äger vi 100 procent och i två bolag äger vi cirka 70 procent. Där är vi den absolut största ägaren tillsammans med grundarna eller entreprenören. Så är det i både Inet och i Röhnisch. 

Han räknar upp ytterligare två bolag, Acne Studios och Apotea, där Creades har ett mindre ägande men likväl är aktiva med styrelserepresentation. John Hedberg sitter själv i Acne Studios styrelse. 

- Genomgående i alla bolag där vi har lite större innehav är att vi typiskt sett också sitter i styrelsen och därmed tar det också tid. Detta styr också hur många  investeringar vi kan göra. Vi är inte ett jättestort investeringsteam. Vi är fyra, eller om vi räknar med Sven, så är vi fem personer. Vi klarar kanske att hantera två-tre bolag per person max. 

Sedan John Hedberg tog vd-rollen i Creades för drygt ett år sedan har investmentbolaget varit aktiva i bolagen genom att vara med och utforma strategi för framtida utveckling och i vissa fall har det lett till vd-byten, vilket är den mest påtagliga förändringen sedan han klev in och satte sig i vd-stolen på Creades kontor. Creades har även under hans tid gjort fler mindre investeringar med tydligare tillväxtprofil, uppger han.

- Det gäller t.ex. Apotea och Kaching som vi investerade i under förra våren. Tink har vi också jobbat mycket med under förra året och varit med i en ny kapitalrunda. Det är också ett bolag som växer i hög hastighet. Portföljen kanske har blivit, under min relativt korta tid, lite mer tillväxtorienterad. 

Om det är något område som ligger John Hedberg varmast om hjärtat är det ett område där Creades har en god historik att bygga på, inom finansiella tjänster.

- Vi grundade i princip Avanza och vi var den första externa investeraren i Klarna. Det gör att vi får ett väldigt bra dealflow inom den sektorn och det är säkert en  anledning till att vi kom in tidigt i Tink och förmodligen anledningen till att vi hamnade som största externa ägaren i Kaching. 

- Det är roligt av flera anledningar. Det är roligt att gå in och förändra en bransch och det är kul att gå in i en situation som har en underliggande tillväxt och lite medvind, säger John Hedberg och uppger även att det är roligt att gå in i bolag där Creades har tydliga ideér om vad som kan göras och inte göras då investmentbolaget har relevant tidigare branscherfarenhet.

Han tar även upp Apotea och menar att detta är ett bolag som har många likheter med Avanza.

- Det känns som två väldigt olika bolag på ett sätt men samtidigt är detta två bolag som kommer in i en traditionell bransch med en nya affärsmodell och ett nytt och mycket bättre kunderbjudande. brukar det också bli en bra affär i slutändan. 

När Realtid.se träffar John Hedberg har han dagen innan suttit och skrivit på vd-ordet till årsrapporten. Han uppger att han där konstaterar att många av Creades innehav "har väldigt stort fokus på att alltid göra det som är rätt för kunden”. Han menar att detta även brukar vara det som är rätt affärsmässigt. Han hänvisar till bland annat Avanza, Apotea och Inet som vunnit flera utmärkelser från bland annat Pricerunner och Prisjakt. 

Creades portfölj är förhållandevis bred men det finns vissa industrier som bolaget väljer att inte investera i med den enkla anledningen att investeringsteamet inte förstår dessa fullt ut.

- Avancerad Biotech är till exempel ett område vi inte kan tillräckligt mycket om för att våga göra en större investering. Typinvesteringen vi letar efter är ett innovativt erbjudande som har framtiden för sig som Apotea, Avanza och Tink. Det får väldigt gärna finnas ett starkt kunderbjudande som är betydligt bättre för kunden än befintliga alternativ eftersom det då oftast blir en mycket bättre affär. Vi är inte entreprenörer eller företagsledare på det viset att vi själva kan köra våra innehav så vi är väldigt beroende av att hitta personer eller grundarteam som allra helst har bevisat sig tidigare. Personer som har drivet och kunskapen att genomföra den utvecklingen som vi vill se, säger John Hedberg.

Han hänvisar Apotea som ett typexempel på ett bolag som tickar alla boxarna. Där grundarna är samma team som grundade Adlibris en gång i tiden och som vill göra samma sak fast bättre och större med Apotea. Han pekar även på Tink som ett bra exempel liksom Acne Studios. 

Hur många bolag bevakar ni?

- Oj, det är väldigt väldigt många. På den publika sidan skulle jag säga att vi hela tiden tittar på ett 50-tal bolag. Den typiska noterade investeringen för oss innebär att vi vill komma upp i minst 10 procents ägande. Det innebär att vi huvudsakligen tittarpå bolag med ett marknadsvärde runt 1-3 miljarder kronor. Förutom det ska det vara ett bolag där det finns aktier att köpa och det ska vara ett bolag vi gillar. Det är de filtren vi lägger över de noterade bolag vi tittar kontinuerligt på. 

Han berättar att Creades även kan vara inne och handla i bolagen i den aktiva förvaltningen utan att bygga en stor position. I snitt har även Creades cirka 20 propåer i veckan från mindre onoterade bolag som söker pengar. 

- Det sista röret av dealflow som kommer in är börsintroduktioner och handel med större aktieblock. Problemet är inte flödet av möjligheter utan snarare att sålla bland dem och hitta rätt.

Hur mycket går ni in med?

- Vi sätter riktlinjer i vår investeringspolicy men på samma gång har vi ett opportunistiskt mandat. En normal noterad investering för oss är 100-300 miljoner kronor i sweet spot, även om vi kan gå både över och under detta intervall. På den onoterade sidan, där vi vanligen vill vara största ägare eller majoritetsägare, är den typiska investeringen något mindre och som en riktlinje siktar vi på att investera 50-150 miljoner kronor per innehav. 

Han uppger att eftersom Creades har ett starkt flöde med ideér som kommer till bolaget så händer det att Creades går in i situationer som man bedömer är extra intressanta även om startinvesteringen ligger under gränserna i invetseringspolicyn. Här pekar han på Kaching som är en typisk sådan investering där Creades gick in med 30 miljoner kronor under 2017. Genom att komma in tidigt i ett bolag är förhoppningen att hjälpa till med tillväxtresan och vara med på värdeutvecklingen från första början. 

- Det har vi också gjort vid några tillfällen under min tid, och vi har även gjort ett antal ännu mindre investeringar än så, där vi är med i gränsen av venture-fasen. Men då vill inte vi vara den enda storägaren utan ser till att göra detta tillsammans med någon annan större extern investerare. Vi har också sagt att i den typen av små situationer kan vi inte utöva vårt aktiva ägande genom att  själva sätta oss i styrelsen för då blir vi i investeringsteamet för tunt spridda. Ett litet start-up bolag tar ju lika mycket tid i anspråk som Avanza eller Lindab. Lösningen för oss är att se till att vi har rätten att tillsätta en ledamot och använder då oftast någon från vårt externa nätverk istället för oss själva. 

Creades investerade 2017 tillsammans med Inbox Capital 11,5 miljoner kronor i ett ljudboksbolag med fokus på den arabiskspråkiga marknaden som heter Kitab Sawti. Där är idén inspirerad av Storytells framgångar på svenska språkmarknaden. 

- Här har man varit tidigt ute på den arabiska språkmarknaden som är en jättemarknad men där ljudböcker ännu inte finns i någon större utsträckning.

Tänker ni behålla fördelningen mellan noterade och onoterade innehav?

- Vi kommer alltid ha både noterade och onoterade innehav. Vi har rimligt flexibla gränser så det kan säkert variera mellan åren och kortsiktigt, t.ex. om vi skulle sälja ett stort noterat innehav så går den andelen ned. Vi har tre ben i portföljen, långsiktiga noterade innehav, långsiktiga onoterade innehav och den aktiva förvaltningen som är mer kortsiktig. Detta passar oss bra och det passar vårt opportunistiska mandat bra eftersom vi kan välja de investeringsmöjligheter som vi bedömer vara bäst givet marknadsläget och inte vara styrd och tvingad att bara investera inom ett av dessa områden. 

- I en tid som nu med en lång period av väldigt goda marknader och stigande börskurser ser mycket ganska dyrt ut ur ett historiskt perspektiv. Det gäller såväl noterat och onoterat. Då har vi istället lagt mer tid på den aktiva förvaltningen för att hitta specifika aktier och specifika bolag där vi tycker att det finns intressanta möjligheter.

Fördelningen i portföljen är i dag cirka 70 procent noterade bolag och 30 procent onoterade bolag.

Vad är dina tankar kring börsens rörelser just nu?

- Nu är det rätt spännande, måste jag säga. Under det senaste året sedan jag började här har vi varit lite oroliga och vaksamma över att det kommer att komma en korrigering. Alla var väl förvånade om man tittar på 2016-2017 när det fanns en förväntan om att stora geopolitiska händelser som Brexit och Trump skulle leda till negativa utfall för aktiemarknaden. Istället har marknaden fortsatt tuffat på, drivet av en stark konjunktur, påhejad av skuldexpansion och makroekonomiska stimulanser. Jag tror att det som sätter i gång en korrigering nedåt är att man har underskattat inflationsutvecklingen inte minst i USA. Räntorna, de amerikanska långräntorna, har börjat komma upp ordentligt nu och det är inte konstigt i och för sig när det är väldigt högt kapacitetsutnyttjande i industrin och inflationen kanske är större än vad man fångat i traditionella inflationsmått. Jag tror det är mer sannolikt med en korrigering nedåt i år och med tanke på inledningen av året kanske den redan har startat.

Hur påverkar detta era noterade bolag?

- Det får vi se. Men det måste inte vara så att en marknadsnedgång entydigt är negativ för våra bolag. Tar man Avanza som exempel så har bolaget en mycket stark inlåning så stigande räntor skulle ur den aspekten vara positivt för Avanzas räntenetto. När det är mer rörelse på marknaden så handlar folk mer. Om vi nu sitter och tycker att allt är dyrt och det blir en korrektion nedåt så skapas det fler intressanta möjligheter för nya förvärv. Historiskt har många av de bästa affärerna gjorts i samband med börsnedgångar eller direkt därefter.

Är börsen enda orosmolnet på himlen just nu?

- Börsen är i praktiken prissättningen på alla våra innehav så kortsiktigt är det det största orosmolnet. Vi jobbar inte alls med lika hög skuldsättning som exempelvis PE-världen gör så vi är mindre beroende av kreditmarknaden på det viset. Det är börsen vi har ögonen på.

Creades-aktien handlas med en premie, det vill säga aktiekursen är högre än vad substansvärdet är. Kursen i aktien ligger, i skrivande stund, på 332 kronor per aktie och substansvärdet ligger på 301 kronor per aktie.

Är detta bra eller dåligt?

- Det är tydligen rätt eftersom marknaden tycker så. Över tiden är ett argument för att vi ska ha en premie att vi har en kombination av noterade och onoterade innehav. Man kan inte replikera Creades portfölj eftersom de onoterade innehaven inte går att köpa på en öppen, likvid marknad. Detta är alltså en unik exponering. Samtidigt kan man argumentera för att på längre sikt skall varken rabatten eller en eventuell premie vara särskilt hög, men det kommer nog att fortsätta svänga från tid till annan.

John Hedberg ser en ljus framtid för Creades. Han pekar på att Creades slog börsindex för andra året i rad och att bolaget levererade mer än 7,5 procent i avkastning, vilket innebär att Creades överträffade sina egna mål.

- Jag tror att den tendensen som vi kan se i portföljen med en lite större tyngdpunkt på fina tillväxtbolag som Apotea och Kaching är något vi kommer se mer av. Annars finns det inte så mycket mer att ändra. Tittar man på avkastningen som det här teamet har haft under ett tio års perspektiv så är den fantastisk. Jag tror att det finns en roll för bolag av vår typ med ett bredare mandat som kan agera både på den privata och publika marknaden.

Platsannonser