Creades vd John Hedberg
Creades vd John Hedberg
Börs

Creades ökade substansvärdet med 7 procent under andra kvartalet

Investmentbolaget Creades ökade sitt substansvärde med 7 procent under andra kvartalet, vilket är i linje med OMXSGI som också var upp 7 procent under perioden.

Publicerad 2021-07-13

Avkastningen för första halvåret landar på 23 procent, vilket är ett snäpp bättre än OMSXGI som är upp 22 procent.

Creades rörelseresultat under andra kvartalet blev 492 miljoner kronor (1 321).

Resultatet både före och efter skatt var 492 miljoner kronor (1 321), och per aktie 5,11 kronor (105,93).

Creades har under kvartalet köpt 12 procent av Pricerunner för 370 miljoner kronor, noterat spac-bolaget Creaspac och gått in med 375 miljoner kronor i det bolaget, samt avtalat om avyttring av innehavet i Tink. Den affären ska inbringa 723 miljoner kronor.

Sett till portföljen per slutet av juni väger Avanza alltjämt tyngst med en andel på 39 procent. De noterade tillgångarna tillsammans står för 64 procent av portföljen.

”Våra noterade innehav i form av Avanza, Creaspac och den aktiva förvaltningen har med en avkastning om 12 procent bidragit i relativt låg grad under perioden, delvis kanske som en efterbörd av den mycket starka kursutvecklingen för flertalet noterade innehav under föregående år. Vad gäller den underliggande affären i våra noterade bolag har vi dock god tillförsikt och ser reella möjligheter att ta igen en del av gapet mot index under kommande kvartal”, säger vd John Hedberg.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Platsannonser

Logga in