Finans

Creades köper aktier i Kitron

Creades blir ägare till 10 procent av kapital och röster i det Oslo-noterade bolaget Kitron.

Uppdaterad 2016-11-17
Publicerad 2016-11-17

Creades meddelar idag att investmentbolaget förvärvat 17.619.300 aktier i Kitron. Investeringen motsvarar 10 procent av kapitalet och rösterna i bolaget och Creades blir i och med detta förvärv bolagets näst största ägare. Största ägaren är Amber trust med 13,52 procent av rösterna (enligt lista från 4 november 2016).

Förvärvet har gjorts till priset 5,45 norska kronor per aktie och värdet på innehavet uppgår därmed till drygt 96 miljoner norska kronor.

Kitron är en kontraktstillverkare med kunder inom försvar, medicinteknik samt generell industri.

Under 2015 uppgick omsättningen till cirka 1.950 miljoner norska kronor. Huvudkontoret ligger utanför Oslo och bolaget är noterat på Oslo Börs.

Platsannonser