FinansNyhet

Corp-sidan drar upp Erik Penser banks intäkter

Publicerad

Erik Penser bank ökade intäkterna med 27 procent under årets första sex månader, drivet av bland annat Corporate Finance.

Realtid.se

Erik Penser bank rapporterar rapport för första halvåret 2018 där det framgår att rörelseintäkterna ökade med 11 procent till 150 miljoner kronor. Samtidigt ökade de återkommande intäkterna med 27 procent till 86 miljoner kronor.

De återkommande intäkterna var drivet av såväl ett ökat räntenetto som en stark tillväxt inom Corporate Finace.

Provisionsintäkterna uppgick till 93 miljoner kronor jämfört med 90 miljoner kronor samma period i fjol. Räntenettot uppgivk till 61 miljoner kronor jämfört med 48 miljoner kronor året innan.

Annons

De återkommande intäkterna täckte drygt 80 procent av bankens totala kostnader under första halvåret.

Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent till 115 miljoner kronor. Kostnaderna ökade på grund av en ökning av antalet anställda samt högre kostnader för IT till följd av anpassningar till nya regelverk och en generell uppgradering av bankens IT-infrastruktur.

Rörelseresultatet ökade till 36 miljoner kronor från 35 miljoner kronor samma period i fjol.

Annons

Kapitalbasen ökade till 567 miljoner kronor jämfört med 389 miljoner kronor.

”Vår verksamhet utvecklades fortsatt väl under det första halvåret 2018. Corporate Finance hade en mycket bra utveckling under perioden, främst tack vare en betydande tillväxt av återkommande intäkter. Därtill befäste vi vår starka position inom kapitalanskaffningar och börsintroduktioner med ett stort antal uppdrag”, skriver Johan Mörner, vd på Erik Penser bank.

Även Wealth Management ökade de återkommande intäkterna jämfört med motsvarande period föregående år.

Annons
Annons