Finans Nyhet

Corp-avdelningen räddar Thenberg & Kinde

Publicerad

Fler omfattande uppdrag inom Corporate Finace är förklaringen till det förbättrade resultatet, uppger vd Carl-Magnus Kindal.

Thenberg&Kinde fondkommission redovisar ett förbättrat resultat både när det gäller bruttointäkterna samt resultatet under det andra kvartalet i år.

Resultatförbättringen hänvisas av bolaget till flera omfattande uppdrag inom Corporate Finance samt företagsförsäljningar.

– Vi fick ett bra andra kvartal. Vi har gjort ett par stycken publika nyemissioner och ett antal företagsförsäljningar. Vi ser väldigt väldigt positivt framåt, säger vd Carl-Magnus Kindal.

Annons

Carl-Magnus Kindal berättar att Thenberg&Kinde i stor utsträckning är inriktade på publika nyemissioner och är det bolag som gjort flest publika nyemissioner räknat i antal.

– Men eftersom det har varit färre emissioner ute på marknaden från 2008 så har vi tittat på företagsförsäljningssidan. Nu har vi ett antal uppdrag som vi håller på att arbeta med på företagssidan.

– Det ser ljusare ut på den sidan än den andra. Det är viktigt att man har flera ben att stå på. Företagsförsäljningar är kanske den mest inkomstbringande sidan just nu, säger Carl-Magnus Kindal.

Annons

Rörelsens bruttointäkter för perioden april-juni uppgick till 8,3 miljoner kronor, jämfört med 5,6 miljoner kronor från samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick under perioden till 1,4 miljoner kronor, jämfört med 1,1 miljoner kronor.

Räknat under hela halvåret har fondkommissionen ökat sina bruttointäkter med 1,8 miljoner kronor till 10,2 miljoner kronor jämfört med fjolåret. Däremot redovisar man ett förlustresultat om 300.000 kronor för första halvåret.

Hur ser prognosen ut inför årsskiftet?

Annons

– Det är svårt att säga. Det slår så mycket nu. Men vi har uppdrag, exempelvis en nyemission som innefattar 20 miljoner som är väldigt spännande. Mer kan jag inte säga eftersom det inte är officiellt. Det kommer ut i september.

Thenberg&Kinde satsar nu hårt på corporate finance-avdelningen och har rekryterat en ny chef, Viktor Siewertz.

– Corp-sidan är egentligen vår starkaste sida nu har vi har fått en jättebra kille från Handelbanken. Det här bestämdes innan sommaren. Men vi höll på länge och sökte efter den rätte.

Utöver Viktor Siewertz anställs två projektassistenter hos fondkommissionen, Markus Blom samt Anders Dalberg som kommer direkt från Handelshögskolan.

Annons