FinansNyhet

Coronatrubbel för flera välkända fondbolag

Publicerad

Börsturbulensen i coronapandemins spår slår hårt mot Sverigefonder, både stora och små – bland de drabbade finns allt från Swedbank Robur till Didner & Gerge och Lannebo.

Sverker Brundin

Utifrån Morningstars system har Realtid granskat fonder i kategorierna Sverigefond stora och små bolag. Det är en lista med sammanlagt 123 fonder och 38 fondbolag som gäller noteringarna från årsskiftet fram till i torsdags den 16 april. 

I en sammanvägning av fondbolagen ser vi att 16 ligger under snittet för i år som vid den aktuella tidpunkten var minus 17,40 procent, nära det breda indexet OMXSPI för perioden, minus 17,22 procent. Av de lite större fondbolagen är Didner & Gerge Fonder sämst, följt av Carnegie Fonder och Lannebo. Av storbankerna är det bara Swedbank som ligger på rött.

Sveriges sämsta fond bland Sverigefonder är Swedbank Roburs Sweden High Dividend, en fond med inriktning mot utdelningsaktier. Näst sämst i den här kategorin är Kavaljer Quality Focus I. Det är samtidigt den klart dyraste fonden.

Annons

Bland småbolagsfonderna utmärker sig Lannebo som sämst i klassen.

Flera av fondbolagen i fråga försvarar sig med att perioden är för kort för att få en bra bild. Swedbank Robur vill lyfta fram de av sina fonder som går bättre, men de flesta av dessa ingår inte i de granskade kategorierna. Småbolagsfond Sverige har däremot i presterat bättre än snittet i sammanställningen.

– Det stämmer att vi har haft en utmanande period för ett par av våra Sverigefonder inom kategorin storbolag. När det gäller Sweden High Dividend, är det viktigt att komma ihåg att det är en koncentrerad portfölj med endast cirka 20 högutdelande bolag, många så kallade värdebolag som haft en svag utveckling. Den senaste tidens höga volatilitet och negativa kursrörelser i kombination med att många av de bolag som ingår i fonden har aviserat att man drar tillbaka årets utdelning, har haft ett stort negativt genomslag på fonden, säger Erik Andersson, investeringsansvarig på Swedbank Robur.

Annons

Vid det senaste månadsskiftet hade Swedbank i de två kategorierna av fonder tre enstjärniga fonder i Morningstars rating och en på fyra stjärnor. För ett år sedan hade Swedbank ingen enstjärnig och två fyrstjärniga. 

– Den månatliga rating som Morningstar gör kan på en orolig marknad präglad av stora rörelser bidra till att en fonds risk och avkastning beräknas mycket olika på så kort tid som från en månad till en annan, säger Erik Andersson.

Han vill hellre lyfta blicken till Swedbank Roburs totala fondutbud och dessutom använda en treårsperiod. Med den skärningen nådde fondbolaget månadsskiftet per mars 2020 enligt honom en historiskt hög nivå avseende den genomsnittliga ratingen. 

Annons

– I Morningstars senaste rating har Swedbank Robur till exempel åtta femstjärniga aktivt förvaltade aktiefonder, samt tio stycken fyrstjärniga fonder, säger Erik Andersson.

Men i en sammanvägning av alla fondbolags fonder i kategorierna Sverigefond stora respektive små bolag ligger Swedbank Robur under snittet. 

Erik Andersson hänvisar till den extraordinära situationen med covid-19. Dessutom till att Swedbank Robur sedan några år tillbaka har utvecklat sin investeringsfilosofi och investeringsprocess inom den aktiva aktieförvaltningen. 

– Vad gäller Swedbank Roburs Sverigefonder så har fondbolaget under 2019 förstärkt investeringsprocessen ytterligare genom att anställa fyra erfarna förvaltare till förvaltningsteamet för Sverige-Norden.

Ambitionen är att det kommer att ge en bättre relativavkastning i det längre perspektivet.

Lannebo som också har presterat dåligt sett till den aktuella perioden och fondkategorierna – bolaget tillhör de fem sämsta i år – tycker att man ska titta på minst en femårshorisont. 

– Vi ändrar inte på vårt grundkoncept med aktiv förvaltning och långsiktighet på grund av att några fonder underpresterat några månader, säger Lannebos vd Martin Öqvist.

I de två kategorierna har Lannebo nu bara en fond med en rating över tre stjärnor.

– Vi styr inte vår verksamhet utifrån den ratingen, säger Martin Öqvist.

I likhet med Swedbank Robur vill även Lannebo lyfta fram sina fonder som helhet: 

– Det är ju en blandad kompott hittills i år där en del går dåligt och en del går bra.

Lannebo tar samtidigt bra betalt för sina fonder. Lannebo Sverige är en av de dyraste fonderna i sin kategori, med en årlig avgift på 1,62 procent.

– Vi anser att man måste kunna ta betalt för aktiv förvaltning så det finns ingen tanke att se över prissättningen, säger Martin Öqvist.

När det gäller Didner & Gerge går det dåligt för ett flertal av bolagets fonder. Såväl Sverigefonden ”Aktiefond” som småbolagsfonden har i Avanzas sammanställning nu bara en stjärna. På Morningstar är det två. Skillnaden beror på den period som de bägge bolagen valt att visa utåt. Didner & Gerges vd Helena Hillström vill inte kommentera ratingen.

I kategorin Sverigefonder storbolag i Morningstar ligger Didner & Gerge Aktiefond trea från botten, sett till 86 fonder. Ser man till en tioårsperiod är snittet på utvecklingen 7,9 procent per år. Då ligger Aktiefonden lite över snittet med 8,4 procent. Men fortsätter det som hittills i år blir det bli tredje året i rad med sämre avkastning än snittet. 

I kategorin småbolag finns 34 fonder. Här är Didner & Gerge bland de allra svagaste i år, bara tre har sämre utveckling enligt sammanställningen. Så sent som i juni 2019 hade småbolagsfonden fyra stjärnor.

I en sammanvägning av alla fondbolags fonder i kategorierna småbolag och Sverigefond är Didner & Gerger nu näst sämst och sämst av de lite större fondbolagen. 

Helena Hillström väljer att inte kommentera dessa uppgifter utan hänvisar till förvaltarna för de aktuella fonderna. Carl Gustafsson, den ena av förvaltarna till småbolagsfonden, svarar på mejl:

– Vi arbetar vidare enligt fondbolagets långsiktiga filosofi. För ytterligare kommentarer kring utvecklingen hänvisar vi till våra kvartals- och årsrapporter som publiceras på hemsidan.

Det lilla värdepappersbolaget Kavaljer är desto piggare på att förklara såväl utveckling som pris för sin fond Kavaljer Quality Focus I – sämst och dyrast i sin kategori. 

– Flera av våra innehav har tyvärr gått ned kraftigt, men vi ger inte upp. Vi tycker att vi har bra bolag i fonden men den här perioden har varit bedrövlig, säger Peter Lindvall, vd och medgrundare på Kavaljer.

– Exempelvis Dometic och New Wave har halverats på kort tid. De har skuld i balansräkningen och är högre skuldsatta än snittet. När det är oroligt på marknaden tar de skuldsatta bolagen extra mycket stryk. Man är rädd att den typen av bolag måste göra nyemissioner och att det finns risk för att de kan gå under.

Trots det tror Peter Lindvall långsiktigt på innehaven. Kavaljer gjorde om fonden från en blandfond till en renodlad aktiefond i augusti 2019 eftersom det är så låg avkastning på räntor idag.

– Strategin är att investera i kvalitetsbolag med bra historik och bra företagsledningar och att vi är långsiktiga. Vi har förvaltat och förvaltar andra portföljer långsiktigt och på längre sikt har det gått väldigt bra.

New Wave säljer kläder och många klädbolag har extra gått dåligt i nedgången. Däremot har New Wave ingen egen detaljhandel och Peter Lindvall tycker därför inte att de ska klumpas ihop med klädbolagen inom detaljhandeln.

– De säljer dels till detaljhandeln men även webbhandlare som Sportamore. De står inte med kostnader för butiker. De har ett stort lager, det är deras konkurrensfördel.

– Aktien ska inte gå ned så här mycket tycker vi. En akties värde ska vara summan av alla framtida kvartalsvinster. Även i finanskrisen 2008 gick New Wave ned väldigt mycket, från 70 till 6 kronor. 

Det bäddar enligt Peter Lindvall för att New Wave kommer att stiga igen. New Wave kostar för närvarande 30 kronor. Peter Lindvall tror även att Dometic kommer att återställa sig. I portföljen finns också Fenix Outdoor.

– Det är ett jättefint bolag som har gått ned 35 procent i år. Men de har en jättelång och fin och stabil vinsthistorik.

Fonden innehåller dessutom en del mindre kända bolag. 

– Immunovia tror vi kommer att bli ett av de bästa bolagen någonsin. De har en metod för att upptäcka pankreascancer (cancer i bukspottkörteln, red:s anmärkn) Det är ett jättespännande bolag och det finns ännu ingen etablerad analys på bolaget.

Avgiften då? 2,46 procent är enormt högt. Anledningen är enligt Peter Lindvall förändringar i Kavaljers fondhotell, den tredjepart som administrerar värdepappren. Tidigare låg det hos Swedbank som sålde det vidare till Carne Group i samarbete med State Street.

– När de tog över fonden föll våra betalningar bort. Om bara någon dag eller två ser man korrekt avgift som är 1,75. Vi förlorar pengar på fonden, vi betalar för att hålla nere avgiften.

Efter intervjun skickar också Peter Lindvall ett dokument som visar att avgiften framåt ska vara 1,75 procent.

Varför fortsätter ni om ni förlorar på fonden?
– Vi ser det som en investering, att fonden ska växa och på sikt bli lönsam. Den är för liten som det ser ut nu.

Upp drygt 2 procent

  • Sedan sammanställningen i torsdags har breda indexet OMXSPI stigit 2,33 procent.
  • Swedbanks Sweden High Dividend gått upp från minus 29,34 procent till minus 28,19 procent.
  • Lannebo Sverige har gått upp från minus 22,94 procent till minus 17,69 procent. Lannebo småbolag har gått från minus 24,93 till minus 23,58.
  • Didner & Gerge Aktiefond har gått upp från minus 23,13 procent till minus 19,87 procent och Didner & Gerge Småbolag har gått från minus 23,59 procent till minus 21,41 procent.
  • Kavaljer Quality Focus I har gått från minus 25,06 procent till minus 23,75 procent.
Annons