Finans Nyhet

Coronakrisen lyfter advokatbyråerna – ökad efterfrågan på rådgivning

Taggar i artikeln

Advokatbyråer coronakrisen
advokatbyråer Coronakrisenadvokatbyråer Coronakrisen
Jan Dernestam, vd, Mannheimer Swartling. Foto: Mannheimer Swartling
Publicerad

Med undantag för gnissel i enstaka kurvor har de stora advokatbyråerna gått som tåget under Coronakrisen. ”Efterfrågan på vår rådgivning har ökat jämfört med tidigare år”, säger Jan Dernestam, MP på Mannheimer Swartling.

Flera av de stora advokatbyråerna har inte bara stått emot corona-krisen väl. De har ökat tempot.

– Även om alla svenska företag haft sina utmaningar under det här året, så har de allra flesta fortsatt att göra affärer. Det har lett till att efterfrågan på vår rådgivning inte bara upprätthållits utan till och med ökat jämfört med tidigare år, säger Jan Dernestam, MP på Mannheimer Swartling och fortsätter:

–  Självklart har de globala volymerna för privat M&A gått ned men samtidigt har vi haft väldigt mycket att göra på den publika sidan med IPO:s, bud, kapitalanskaffningar och aktiemarknadsrättslig rådgivning.

Annons

Även på Mannheimer Swartlings stora tvistlösningsavdelning har kalendrarna varit fulltecknade.

– Vi har ett antal stora skiljeförfaranden som tar väldigt stora resurser i anspråk. Men även våra specialistgrupper inom allt från konkurrensrätt och arbetsrätt till miljörätt och skatterätt har haft mycket att göra, säger Jan Dernestam och fortsätter:

– Vi är självklart väldigt glada över att vi har så mycket att göra men ännu gladare är vi över att anledningen till detta är att det går bra för våra klienter och att det segment av det svenska näringslivet som vi arbetar med fortsätter att stå starkt.

Annons

Under en tidigare intervju med Realtid har Setterwalls MP Henrik Kjellander vittnat om en liknande utveckling.

– Hos oss har tvistelösningsgruppen haft enormt mycket att göra. Likadant har det varit för juristerna på aktiemarknad, bank och finans och arbetsrättsgruppen. Vi har tre kontor – i Stockholm, Göteborg och Malmö – och på totalen ligger vi på en ökad omsättning hittills i år, berättar Henrik Kjellander.

Även Lindahls ökade omsättningen under corona-krisen.

Annons

– Vi har faktiskt sett en tillväxt under första halvåret och ser fram emot att kunna summera året, säger vd Tobias Wåhlén.    

Pontus Enquist, chef för Roschiers Stockholmskontor, spår samtidigt ett något sämre halvår beroende på att transaktionsaktiviteten minskade under krisen.

– I mitten på mars blev effekten av covid 19 ganska dramatisk. Obligationsmarknaderna stängde, alla våra pågående större transaktioner avbröts eller lades på is. Och vi har ett ganska starkt fokus på större transaktioner som kräver tillgång till internationella kapitalmarknaden för genomförandet. Så där såg vi en ganska kraftig nedgång, säger Enquist och fortsätter:

– Jag skulle gissa att frånvaron av transaktioner under april och maj kommer att göra att vi omsättningsmässigt för helåret 2020 kommer att ligga strax under jämfört med tidigare år. Men det är på intet sätt något dramatiskt tapp.

Men samtidigt som våren präglades av lägre aktivitet inom transaktioner var andra verksamheter inom Roschier helt opåverkade, eller upplevde en ökad efterfrågan.

– Tvistlösning har tuffat på som vanligt och arbetsrättsjuristerna har haft mycket att göra under april och maj. Där har det handlat mycket om krisrelaterat arbete. Vi har även sett en ökning av vad man kan kalla krisrelaterat omstruktureringsarbete. Även insolvensrelaterad rådgivning ökade, säger Pontus Enquist.

I juli skedde en markant förändring.

– Den här semestertiden – juli och augusti – har vi haft mer jobb än vanligt. Dels var det fortsatt krisrelaterat arbete, som ’kriskapitalanskaffningar’ och liknande. Men dessutom började processer som avstannat under mars och april komma igång igen, och helt nya affärer började komma in. Nu, efter sommaren, är det verkligen full vart – på alla fronter, säger Pontus Enquist. 

Annons