Fastigheter

Corem rapporterar oförändrat förvaltningsresultat

Resultat före skatt ökade kraftigt på grund av värdeökningar i fastigheter och derivat.

Uppdaterad 2016-02-19
Publicerad 2016-02-19

Corems inriktning är fastigheter inom lager- och logistik. Intäkterna för helåret 2015  uppgick till 626 miljoner kronor (621), driftsöverskottet till 481 miljoner kronor (480) och förvaltningsresultatet till 201 miljoner kronor (202). Sammantaget är rörelseutfallet för 2015 i princip detsamma som året innan. Resultat före skatt ökade däremot kraftigt till 905 miljoner kronor (162) och därmed även resultat efter skatt som uppgick till 800 miljoner kronor (112). Ökningen beror på fortsatt värdeökning för bolagets fastigheter och derivat, samt positiv utveckling av aktieinnehavet av Klövern.

Corem har under året förvärvat nio fastigheter och avyttrat sju. Nettoinvesteringar under året uppgick till 278 miljoner kronor (724). Fastighetsbolaget har flera större projekt på gång.

 — Bland viktigare affärshändelser under året kan nämnas att vi under det fjärde kvartalet tecknade ett 15-årigt hyresavtal med Svenska Retursystem AB om 30 000 kvadratmeter i Västerås. Vi kommer där att på nyinköpt mark uppföra en helt ny anläggning med planerad inflyttning våren 2017, säger Corems vd Eva Landén.  

Corem har under året emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 750 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 1,50 kronor (0,80) per stamaktie samt oförändrad nivå på 10,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning.

 

Platsannonser