Fastigheter

Corem emitterar obligationslån för 1 miljard

Fastighetsbolaget Corem har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor med en löptid om tre år på den nordiska marknaden.

Publicerad 2020-02-20

Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 500 miljoner kronor till 1 miljard kronor. Lånet emitteras per den 27 februari 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 250 räntepunkter och har slutligt förfall den 27 februari 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål och refinansiering av bolagets utestående obligation om 500 miljoner kronor som förfaller den 24 mars 2020.

– Dagens kraftigt övertecknade obligationsemission visar tydligt att Corems starka finansiella ställning uppskattas av investerare och den lyckade obligationsemissionen ger oss utmärkta förutsättningar för projekt och förvärv, säger Corems vd Eva Landén i en skriftlig kommentar.

Nordea och Swedbank har varit Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

Platsannonser