Annons

Annons

Contender blir Intacta Kapital

Bolag kopplade till GKL-sfären namnändrar. Samtidigt avsäger sig KPMG sitt revisorsuppdrag.

Realtid erfar att de finansiella rådgivarna Contender Kapital och Hennig-Nicholls planerar ett samgående. Detta under nya namnet Intacta kapitalförvaltning.

Contenders årsredovisning för 2011 lämnades så sent som i december 2012 till bolagsverket. Där skriver Contender att "Bolaget för slutdiskussioner om att införliva verksamheten hos en större finansiell aktör." En namnändring till Intacta Capital kom in till bolagsverket den 12 februari 2013.

Annons

Annons

Anteckningar från ett förberedande möte om ägarprövning har diareförts hos Finansinspektionen den 28 februari i år. Formellt skickas en begäran om ägarprövning in i sin helhet inom de närmaste dagarrna, uppger Lars Nicholls för Realtid.se.

Han är en av grundarna till Hennig-Nicholls vars personal som nu till stora delar går över till Contender/Intacta. I den nya verksamheten blir han rådgivare och försäljningsansvarig.

Vd blir Daniel Aspelin som i mars lämnade vd posten på Stellum Kapitalförvaltning. Han var på torsdagen inte anträffbar för en kommentar.

Nya Intacta kapital har samma adress i Uppsala som Hennig-Nicholls gamla kontor och deras Stockholmskontor tar över Contender Kapitals lokaler på Engelbrektsgatan 7. Dessutom har bolaget kontor i Hudiksvall och Borlänge.

Mitt under nystarten väljer revisorn KPMG att lämna alla uppdrag i Contenderbolagen i förtid. Anmälan om utträde lämnades in till Bolagsverket den 12 april i år.

"Skälet till till den förtida avgången är att det samarbete som är en förutsättning för revisionen inte har kunnat ske i erforderlig ordning, vilket innebär att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag som revisorer i bolaget", skriver revisor Mårten Asplund i ett brev till Bolagsverket.

Gemensamt för dessa finansiella rådgivare är att de de senaste åren marknadsfört värdepapper för GKL Growth Capital och Amarant Minings räkning på den svenska marknaden (se tidigare artiklar på Realtid.se).

Rådgivningsbolagen

Contender Kapital med holdingbolag byter inom kort namn till Intacta Kapital.

Tidigare Hennig-Nicholls Kapitalförädling heter idag Stolpe 111213 AB.

Stellum privatrådgivning heter idag Stolpe 111214 AB.

Stellum Kapitalförvaltning AB (tidigare Centum Kapitalförvaltning) är idag helt fristående från Contenderbolagen och har GKL Growth Capital som storägare.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons