FinansNyhet

Consensus-mäklaren döms i Svea hovrätt

Consensus, EBMConsensus, EBM
Dom har kommit mot Consensus-mäklaren.
Publicerad

Consensus-mäklare döms för otillbörlig marknadspåverkan. Telefonsamtalet med aktiemäklaren på Nordnet ger ett starkt stöd för att det saknades legitima skäl för försäljningen, anser Svea hovrätt.

Sara Johansson

För drygt ett år sedan friades Consensus-mäklaren från det marknadsmissbruksbrott som han anklagades för av Ekobrottsmyndigheten. Tingsrättens ledamöter var dock inte ense i domen, vilket var en ingång för EBM:s kammaråklagare att lämna in en överklagan för att få domen prövad i Svea hovrätt. Nu har Svea hovrätt sagt sitt och ändrar tingsrättens dom. 

Svea hovrätt dömer Consensus-mäklaren till villkorlig dom och 40 dagsböter om 200 kronor. Hovrätten skriver att det finns förmildrande omständigheter då Consensus-mäklaren uppgett att han med stor sannolikhet kommer att förlora sin så kallade ”Swedsec-licensiering vid en fällande dom och därmed saknas möjlighet att utföra de arbetsuppgifter som han nu har under tre års tid”.

Återigen var det en oenig rätt som avkunnade domen då en av nämndemännen var skiljaktig och anser att tingsrättens dom ska fastställas. De övriga fem är ense om att han ska dömas för otillbörlig marknadspåverkan.

Annons

Consensus-mäklaren sålde sammanlagt 167.128 aktier i Consensus den 18 november 2015. Hovrätten konstaterar att denna försäljning ”i en aktie med låg likviditet, i vilken det förekommer en begränsad handel, är en sådan åtgärd som varit ägnad att påverka marknadspriset på aktien”.

Hovrätten har värderat de omständigheter som talar för att det saknades ett legitimt syfte bakom försäljningen av aktierna.

”Redan det förhållandet att transaktionerna svarade för en betydande andel av den dagliga omsättningen av aktien och därtill genomfördes under en förhållandevis kort tidsrymd talar i viss mån för det”.

Annons

Mäklaren har berättat i förhör hur han försökt att hjälpa en kund som ville flytta sina aktier från en vanlig depå till sin ISK, vilket skulle realisera en förlust. Kunden ville dessutom jämna sin post och därmed sälja av drygt 500.000 aktier. Försäljningen landade dock i slutändan på 167.218 aktier, och till en kurs på 14 öre per aktie uppgick beloppet till drygt 23.000 kronor.

En normal omsättning i aktien är cirka 1.000 – 2.000 per dag, vilket gör att försäljningen av alla kundens aktier skulle motsvara ett halvårs omsättning på en dag. Consensus-mäklaren uppger i förhöret att han kontaktar Skatteverket för att kontrollera att det är okej om han säljer och flyttar aktierna samma dag. Han berättar att svaret han fick var att det var okej.

Consensus-mäklaren hävdar att hans syfte inte var att sänka kursen men han medger att ju lägre kursen är desto större avdrag blir det skattemässigt. Han menar att om han hade velat göra så hade han gjort på ett annat sätt. ”Hade han velat flytta aktierna till den mest optimala kursen då hade han väntat till en dag då kursen legat på en låg nivå”.

Annons

Desto lägre kurs på aktien desto lägre skatt att betala.

Åklagaren har under förhandlingarna lagt fram ett telefonsamtal mellan Consensus-mäklaren och aktiemäklaren på Nordnet som ägde rum dagen före transaktionerna. Hovrätten skriver att det framgår tydligt i telefonsamtalet att Consensus-mäklarens syfte med den kommande försäljningen var att trycka ned aktiens marknadspris inför en depåflytt av ett större antal aktier för att därigenom sänka kundens skatt.

”Telefonsamtalet ger enligt hovrätten ett mycket starkt stöd för att det saknades legitima skäl för försäljningen och att förfarandet därmed är att bedöma som otillbörligt”.

Consensus-mäklaren har invänt att syftet med transaktionerna var att jämna ut kundens aktieposter.

Hovrätten skriver dock att ”den förklaringen inte får något stöd av det åberopade telefonsamtalet, dels att det inte har framkommit några kommersiella skäl som skulle legitimera ett sådant agerande”.

Trots att Consensus-mäklaren blivit informerad under samtalet med aktiemäklaren att upplägget starkt kunde ifrågasättas enligt lagen, valde han ändå att sälja ett större antal aktier i Consensus och samtidigt flytta resterande aktier i depån. Hovrätten anser inte att Consensus-mäklarens förklaring är trovärdig.

”Sammantaget finner hovrätten att det som Consensus-mäklaren har uppgett måste ses som en efterhandskonstruktion och att syftet med försäljningen var att trycka ned aktiens marknadspris för att på så sätt minska kundens skatt. Det syftet är inte legitimt och försäljningen har därför inneburit en otillbörlig påverkan”, skriver hovrätten.

Här skiljer sig tingsrättens och hovrättens domskäl. Tingsrätten menade å sin sida att åklagaren inte lyckats motbevisa uppgifterna att skälet till försäljningen av aktierna svar för att  jämna ut kundens aktieinnehav och därmed hade inte försäljningen ett syfte att påverka aktiens marknadspris.

Vidare skriver Hovrätten att i och med att Consensus-mäklaren har agerat med vetskap om de konsekvenser försäljningen skulle få ska han dömas för otillbörlig marknadspåverkan.

Hovrätten konstaterar att straffvärdet för det brott som Consensus-mäklaren döms för motsvarar ett kortare fängelsestraff, att han är tidigare ostraffad och att det saknas anledning att tro att han kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. 

När åtalet kom gick Consensus vd Patrik Soko ut och försvarade den anställde mäklaren och uppgav att firman bedömt att han inte gjort något fel eller ”onormalt”.  

– Det är absolut ingen som har haft en personlig vinning av detta så det handlar bara om han har handlat rätt på börsen eller inte. Det blir svårt när man har ett säljuppdrag när man säljer en aktie som har dålig likviditet på de mindre listorna och säljer för 20.000-30.000 kronor, då flyttar man den några ören. När det är en aktie som har procentuellt stora rörelser så blir det stora kast, sade han för drygt ett och ett halvt år sedan.

Annons