FinansNyhet

Consensus-mäklare frias i marknadsmissbruksdom

Consensus, EBMConsensus, EBM
Dom har kommit mot Consensus-mäklaren.
Publicerad

En oenig rätt friar Consensus-mäklaren. Hans uppgifter gick inte att motbevisas av Ekobrottsmyndighetens åklagare, enligt Stockholms tingsrätt.

Sara Johansson

Consensus-mäklaren Stefan Hagman åtalades av Ekobrottsmyndigheten för otillbörlig marknadspåverkan i september 2016. Nu frias han, av en oenig rätt, från misstankarna i en dom från Stockholms tingsrätt.

Målet rör en försäljning av 167.128 aktier i Consensus Asset Management AB på Aktietorget. Försäljningen skedde i huvudsak till en kurs om 14 till 15 öre.

Stefan Hagman berättar i förhör hur han försökt att hjälpa en kund som ville flytta sina aktier från en vanlig depå till sin ISK, vilket skulle realisera en förlust. Kunden ville dessutom jämna sin post och därmed sälja av drygt 500.000 aktier. Försäljningen landade i slutändan på 167.218 aktier.

Annons

Enligt åtalet låg en normal omsättning i aktien är cirka 1.000 – 2.000 per dag, vilket gör att försäljningen av alla kundens aktier skulle motsvara ett halvårs omsättning på en dag.

Stefan Hagman har inför försäjningen kontaktat Skatteverket som uppgav att försäljningen var tillåten att göra. Han kontaktade även en aktiemäklare på Nordnet. Av ljudupptagningar som domstolen använder vid sitt domslut framgår det att Stefan Hagman frågade ”om det finns något tekniskt hinder mot att sälja några hundratusen aktier och genom det trycka ned aktiekursen för att därefter göra flytten”. Avsikten skulle vara att skapa en realisationsförlust, vilket gav möjligheten att ”tjäna skatt”. Aktiemäklaren påtalade dock att ”ett sådant förfarande kunde utgöra otillbörlig marknadspåverkan och att denne därför borde överväga att inte genomföra försäljningen”.

Aktiemäklaren skrev en rapport efter samtalet då han upplevde att Stefan Hagman var ”helt oförstående inför att de åtgärder Hagman ville göra kunde vara brottsliga eller otillåtna. Hagman verkade ignorera hans varningar”.

Annons

Av domen framgår det även att Stefan Hagman ändrade inställning efter samtalet med aktiemäklaren och att syftet inte längre var att nå ”skattemässiga fördelar” utan endast att jämna ut aktieinnehavet i depån. Han valde därför att inte sälja mer än cirka 167.000 aktier eftersom det inte skulle kunna gå att sälja fler utan att trycka ned aktiekursen. Han ville hålla sig till 14 öre, vilket var aktiens marknadspris.

”De uppgifter om skälet till försäljningen av aktierna som Stefan Hagman har lämnat, om att jämna ut Xxx Xxx (kundens Reds anm.) aktieinnehav, har inte motbevisats av åklagaren och de ska därför ligga till grund för tingsrättens bedömning. Tingsrätten har därmed att godta Stefan Hagmans uppgift om att försäljningen inte har haft som syfte att påverka aktiens marknadspris”.

Rådmannen och en av nämndemännen var skiljaktiga i domen.

Annons

Ulrik Smedberg, försvarare till Stefan Hagman, är glad över domslutet.

– Vi är nöjda över den domen men vi hade hellre sett att alla fyra ville fria. Rådmannen tyckte det fanns tillräckliga skäl till att fälla men reglerna är sådana att när det blir två-två blir det en friande dom. Det har ingen betydelse att det är skiljaktiga ledamöter till den dagen om det överklagas.

Vad säger din klient efter domen?
– Han är naturligtvis jättenöjd. Glad och lättad att detta är klart.

Annons