Conni Jonsson, grundare, storägare och partner på EQT. Foto: TT
Conni Jonsson, grundare, storägare och partner på EQT. Foto: TT
Rättstvist

Conni Jonsson stämmer PWC

Conni Jonsson yrkar att PWC ska ersätta honom med drygt 266 miljoner kronor efter skatterådgivning i samband med EQT:s notering. 

Uppdaterad 2021-03-17
Publicerad 2021-03-17

Conni Jonsson, grundare, storägare och partner på EQT, vill också att PWC ska kompensera honom med den merkostnad i form av kupongskatt som uppstår när aktieutdelning sker på drygt 6 miljoner aktier i EQT i Qaelbo Associates jämfört med den skatt på utdelningen som hade förekommit om aktierna funnits i Bark Partner efter det att 11,2 miljoner kronor på ovannämnda aktier utdelats till Qarlbo Associates. Det rapporterar Dagens Juridik.

Rådgivningen handlade om hur ett ägande av bland annat Conni Jonssons aktier i EQT skulle struktureras för att ge en gynnsam beskattning.

Conni Jonsson har ställt upp uträkningar för hur mycket han skulle behöva betala i skatt efter en innehavstid om tio år och jämfört om han skulle ha ägt Top up-aktierna i Bark Partners.

Andrahandsyrkandet om 2 miljoner kronor hänvisas till den skada Conni Jonsson redan nu lidit genom att den redan gjorda aktieutdelningen blivit föremål för en kupongskatt om 15 procent som inte skulle ha uppkommit om aktierna varit placerade i Bark Partners. 

Advokaterna Olof Nilsson och Ola Hansson, från advokatfirman Schjödt, är Conni Jonssons ombud.

Platsannonser

Logga in