Barents Center. Concent Holding har under de senaste åren haft strålkastarljuset riktat mot sig efter skandalerna kring miljardprojektet Barents Center i Haparanda.
Finans

Concent lyckas inte säkra viktig finansiering

Obligationsinnehavare kallas till investerarmöte för att diskutera möjliga lösningar efter att finansieringen av Barent Center inte kunnat säkras.

Uppdaterad 2018-06-29
Publicerad 2018-06-29

Concent Holding har under en tid drabbats av flera bakslag, vilka Realtid.se tidigare skrivit om. Nu meddelar bolaget att koncernbolaget Östermyra Bruk kallar obligationstagarna till ett investerarmöte efter nyheten att man inte kunnat säkra den viktiga finansieringen av byggstart av Barents Center, vilket var villkoret för den konvertering som man aviserade om i början av året.

Obligationslånet emitterades redan den 12 september 2016 om nominellt belopp på cirka 200 miljoner kronor.

När Concents planerade försäljning av Barents Center inte blev av har den nya styrelsen och ledningen i Concent försökt att finna en lösning hur man ska kunna lösa obligationslånet som upptagits av koncernbolaget Östermyra Bruk som skulle förfalla den 27 februari 2018. Förslaget blev att obligationsinnehavarna erbjöds att konvertera sina fordringar till nyemitterade preferensaktier i ett nybildat holdingbolag som vid konverteringstidpunkten är aktier i Östermyra Bruk. Förslaget innebär att obligationsinnehavarna först får ut sina utlånade pengar och därefter får del av Concents framtida vinst.

Majoriteten av obligationsinnehavarna godkände Östermyras förslag, framgår det av pressmeddelandet. Konverteringen var villkorad av att Östermyra senast den 30 maj 2018 lyckats säkra finansiering med ett belopp som garanterade byggstart.

Östermyra meddelar nu alltså att bolaget inte lyckats att säkra denna finansiering som var villkoret för att konverteringen skulle kunna genomföras. Med anledning av detta kallar Östermyra obligationsinnehavarna till ett investerarmöte för att diskutera möjliga lösningar.

Årsrapporten för 2017 offentliggjordes den 5 juni i år. Det framgår att styrelse och vd har valt att göra ytterligare nedskrivningar av aktier i dotterbolag med cirka 111 miljoner kronor. Det totala nedskrivningsbehovet i dotterbolagen uppgick till 239 miljoner kronor. Bolagets hänvisar främst till ”den kunskap som erhållits kring förutsättningarna och villkoren för fortsättningen av Barents center projektet, den under året genomförda strukturaffären, uppgörelsen med Preservia samt omständigheten att verksamheten i dotterbolaget Concent AB kraftigt minskat under året”.

Under årsstämman som ägde rum i maj i år valde styrelseledamoten Eva-Lotta Berg Ljungström att lämna bolaget, samtidigt tillträdde Peter Gustafson som styrelseordförande.

Under hela 2017 har Concent haft det turbulent. Redan i början av det året skrev Realtid.se om att obligationsägare tvingas vänta på utbetalning. Totalt tre obligationslån om 450 miljoner kronor stod och föll på projektet Barnets Center som senarelades. 

I maj i år skrev Realtid.se om att Concent nu kräver den tidigare vd:n och styrelsen på skadestånd om cirka 24 miljoner kronor och att storägaren Mikael Fahlander samtidigt stäms på 3,7 miljoner kronor för olovlig värdeöverföring. Stämningsansökningarna utgör en del i det omfattande arbete som pågår med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 2014 – 2017. Det arbetet är pågående och kan leda till att ytterligare rättsliga åtgärder vidtas, meddelar bolaget i ett tidigare pressmeddelande.

Mikael Fahlander står fortfarande som största ägare i Concent Holding, via bolaget Think Capital och Avca Under Avveckling AB, trots att han ska ha sålt sina aktier till Björn Sahlén och Gustaf Leijonhufvud för drygt ett år sedan. På hemsidan står det att avtal om förvärv har ingåtts, där överföringen av aktierna kan ske först då pantsättningen relaterad till Barent Center-obligationen upphört.

I slutet av 2017 blev det även klart att Mikael Fahlander upptaxeras med 40 miljoner kronor och ska betala över åtta miljoner i skattetillägg, enmligt en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm. Enligt lokaltidningen NSD skulle han ha undvikit skatt genom att låna ut pengar till sig själv via ett bolag i Luxenburg. Skatteverkets granskning gällde inkomsåren 2011 och 2013. Bakgrunden är Fahlanders och medgrundaren Ibrahim Kadras försäljning av omsorgsjätten Assistansia 2008.

Hos Kronofogden har Mikael Fahlander en skuld om drygt 11,6 miljoner kronor.

I Stockholms tingsrätt finns det cirka 15 aktiva mål där Mikael Fahlander är berörd, antingen som tidigare styrelseledamot i ett konkursbolag eller som stämd på skadestånd.

Realtid.se söker ordförande Peter Gustafsson och vd Björn Sahlström.

Platsannonser

Logga in