Barents Center. Concent Holding har under de senaste åren haft strålkastarljuset riktat mot sig efter skandalerna kring miljardprojektet Barents Center i Haparanda.
Fastigheter

Concent ger upp Barents Center

Concent har inte lyckats nå en överenskommelse med obligationsinnehavarna. Den ursprungliga planen för Barents Center i Haparanda kommer inte att förverkligas, meddelar bolaget.

Publicerad 2018-08-17

Concent Holding:s dotterbolag Östermyra Bruk AB har nu hållit ett investerarmöte med obligationsinnehavarna där möjliga lösningar skulle diskuteras kring den viktiga finansieringen av Barents Center i Haparanda. Men mötet ledde ingenstans.

"Det finns dock ännu inte någon överenskommelse med obligationsinnehavarna om framtiden för Östermyra och Barents Center. Med anledning av att byggnationen av Barents Center ännu inte har startat bedömer Östermyra att den ursprungliga planen för Barents Center inte kommer att förverkligas”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Samtidigt skriver man att Östermyra är "övertygade om att tomtens placering i centrala Haparanda och kommunens behov innebär att det finns alla möjligheter för ett bra projekt”. 

Concent skriver även att trots detta kommer projektet Barents Center inte ha någon negativ påverkan på Concent-koncernens ekonomiska ställning. 

Däremot framgår det att styrelsen i Östermyra har med anledning av att konverteringen inte genomfördes som planerat upprättat en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

På en extra bolagsstämma beslutade stämman dock att bolaget inte skulle gå i likvidation utan att bolagets verksamhet skulle drivas vidare. 

"Detta då diskussioner pågår med obligationsinnehavarna om hur obligationslånet ska lösas och styrelsen bedömer att en sådan lösning kommer att kunna nås med obligationsinnehavarna då det ligger i såväl Östermyras som obligationsinnehavarnas intresse".

Under hela 2017 har Concent haft det turbulent. Redan i början av det året skrev Realtid.se om att obligationsägare tvingas vänta på utbetalning. Totalt tre obligationslån om 450 miljoner kronor stod och föll på projektet Barnets Center som senarelades. 

I maj i år skrev Realtid.se om att Concent nu kräver den tidigare vd:n och styrelsen på skadestånd om cirka 24 miljoner kronor och att storägaren Mikael Fahlander samtidigt stäms på 3,7 miljoner kronor för olovlig värdeöverföring. Stämningsansökningarna utgör en del i det omfattande arbete som pågår med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 2014 – 2017. Det arbetet är pågående och kan leda till att ytterligare rättsliga åtgärder vidtas, meddelar bolaget i ett tidigare pressmeddelande.

Den 21 juni 2018 meddelade Concent att konverteringen av obligationslånet, emitterat den 12 september 2016 om nominellt cirka 200 miljoner kronor, enligt förslaget som gick ut den 27 februari 2018 inte skulle genomföras då villkoret om finansiering inte uppfyllts. 

Platsannonser

Logga in