Barents Center. Concent Holding har under de senaste åren haft strålkastarljuset riktat mot sig efter skandalerna kring miljardprojektet Barents Center i Haparanda.
Fastigheter

Concent avnoteras

Det problemtyngda Concent avnoteras nu på grund av tidsmässiga och ekonomiska skäl.

Publicerad 2018-09-11

Under det senaste året har vi kunnat följa ett problemtyngt Concent som haft svårt att få ihop finansieringen till det omskrivna Barents Center i Haparanda. Nu meddelar bolaget att NGM-börsen har godkänt en avlistning av bolagets aktier.

Sista dag för handel i bolagets aktier på Nordic MTF är den 12 oktpber 2018.

Redan den 7 september offentliggjorde bolaget att man avsåg att ansöka om avnotering av Bolagets stam- och preferensaktier från NGM Nordic MTF. 

Bolagets aktier har varit observationslistade sedan den 25 november 2016, det vill säga under närmare två år. 

"Aktieägarna har således haft god tid på sig att ta ställning till Bolagets situation”, framgår det av ett pressmeddelande. 

Vidare skriver bolaget att när Concent "noterades förelåg helt andra förutsättningar än idag" och bolagets verksamhet bedrivs numer inte i den omfattning som motiverar att verka i noterad miljö.

"Vidare är det mycket belastande för Bolaget att vara noterat, såväl tidsmässigt som ekonomiskt och bolaget saknar idag tillräckliga resurser för detta. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att en avnotering är det bästa för såväl bolagets aktieägare som nuvarande verksamhet”, framgår det av pressmeddelandet.

Concent ska istället ansöka om att lista aktierna på en marknadsplats som arrangerar handel i onoterade aktier, framgår det.

Platsannonser

Logga in