Finans

Colligent köper kreditportfölj

Colligent, helägt dotterbolag till Collector AB, köper en större portfölj med svenska förfallna privatlån med ett fordringsbelopp på 500 miljoner kronor.

Uppdaterad 2018-06-07
Publicerad 2018-06-07

Köpet omfattar en portfölj med konsumentkrediter med ett fordringsbelopp på cirka 500 miljoner kronor. Köpet finansieras i sin helhet med koncernens egna medel. Säljaren är en av de större aktörerna på den nordiska konsumentkreditmarknaden. Affären beräknas ge en positiv resultateffekt fr.o.m. andra kvartalet 2018.

Colligent har lång erfarenhet av att hantera kunder med betalningssvårigheter på såväl företags- som privatmarknaden. Det i kombination med sin digitala plattform, gör Colligent väl rustat för att hantera denna typ av affärer.

– Affären är ett viktigt steg i vår strategi att bli en heltäckande tjänsteleverantör till den nordiska bank- och finansmarknaden, säger Susanne Bruce, CEO Colligent, i ett pressmeddelande.

Platsannonser