Collectors vd Liza Nyberg har samlat merparten av sina 400 anställda på ett större kontor på Lilla Bommen Torg i centrala Göteborg.
Bank

Collectors intäkter och investeringar ökar

Den Göteborgsbaserade nischbanken Collector ökade sina intäkter med 17 procent till 511 miljoner kronor under första kvartalet, visar delårsrapporten. Men resultatet tyngs av investeringar.

Publicerad 2018-04-24

Intäkterna uppgick till 511 miljoner kronor under årets första kvartal, vilket kan jämföras med 438 miljoner kronor under det första kvartalet i fjol. Det är en ökning med 17 procent.

Rörelsens kostnader ökade samtidigt till 326 miljoner kronor, jämfört med 270 miljoner kronor under första kvartalet i fjol.

Resultatet efter skatt blev 112 miljoner kronor för det första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 113 miljoner kronor under samma period i fjol. 

"Vi har under kvartalet gjort större investeringar inom IT samt flyttat verksamheten till nya lokaler i Göteborg vilket sammantaget har belastat kvartalets resultat. Även de underliggande kostnaderna har ökat, vilket innebär att vi kommer att göra en kostnadsöversyn i verksamheten", skriver vd:n i Liza Nyberg i sitt vd-ord till rapporten.

Avkastningen på eget kapital  uppgick till 18 procent (20), medan resultatet per aktie landade på 1,09 kronor (1,11). 

Bankens utlåning, eller dess volymtillväxt i kreditstocken, ökade till 20,2 miljoner (14.9), en ökning med 35 procent. Collectors kreditförlustnivå är dock oförändrad på 1,1 procent.

Kärnprimärrelationen minskade till 14,0 procent vid utgången av första kvartalet, jämfört med 16,3 procent vid utgången av fjolårets första kvartal.

På tisdagen meddelade banken även att den tecknat ett samarbetsavtal med Apoteket AB. Enligt avtalet ska Collector ta över apotekbolagets hela fakturaflöde mot konsumenter  i försäljningskanalerna e-handel och butiksförsäljning i 394 butiker samt övrig distanshandel.

Erbjudanden är en del av bankens nya lösning för automatiserad och digital factoring. Det är också Collector första open banking-produkt, där data delas med andra parter via så kallade öppna API:er eller datadelande gränssnitt.

Under första kvartalet 2018 släppte Collector även helt digitaliserade bolån. Banken har även samlat merparten av sina anställda, drygt 400 medarbetare, på ett större kontor på Lilla Bommen Torg i centrala Göteborg.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in