Bank

Collector växer och stärker sitt resultat

Collectors intäkter ökade med 17 procent under första halvåret 2018. Resultatet är 7 procent bättre jämfört med samma period förra året.

Uppdaterad 2018-07-19
Publicerad 2018-07-19

Collector summerar sin delårsrapport i ett pressmeddelande. Intäkterna ökade med 17 procent och uppgick till 1068 miljoner kronor, jämfört med 911 miljoner kronor första halvåret 2017.

Resultat efter skatt (EAT) ökade med 7 procent och uppgick till 259 kronor (241 kronor första halvåret 2017).

Resultat per aktie 2,52 (2,35)

Avkastning på eget kapital RoE var 18 procent (19)

Fortsatt god volymtillväxt i kreditstocken 21 535 MSEK, +26 procent

Stabil kreditförlustnivå om 1,1 % (1,1)

CEO Lena Apler och tf CFO Magnus Erkander kommenterar rapporten senare i dag. 

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in