Annons

Annons

Collector tar in en halv miljard

Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra fortsatt tillväxt och möta bolagets kapitaltäckningsmål.

Collector meddelar på fredagsmorgonen att bolaget genomför en företrädesemission om 513 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagsledningen har tidigare under året indikerat vid ett flertal gånger att en emission i denna storlek kan väntas.

”Vi har en hög aktivitetsnivå i Collector och fortsätter att infria våra tillväxtmål. För att kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter vi ser och svara upp mot vårt mål avseende kapitaltäckning genomför vi nu en nyemission. Vi är glada över det starka stödet för nyemissionen som vi fått från våra aktieägare", skriver Collectors vd Stefan Alexandersson i en kommentar.

Aktieägare i Collector har företrädesrätt att teckna en aktie per tio befintliga aktier till teckningskursen 55 kronor per ny aktie.

Annons

Annons

Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 78 procent av nyemissionen, enligt pressmeddelandet.

Teckningsperioden löper från den 27 september till och med den 11 oktober 2016.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons