Martin Nossman, vd Collector.
Bank

Collector står bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

"Under 2021 gör vi ett omtag på vår hållbarhetsstrategi," säger Martin Nossman, vd för Collector.

Publicerad 2021-06-02

 

Som en del av omtaget detta signerar Collector FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

– Det innebär att vi stärker vårt strategiska hållbarhetsarbete ytterligare för att kunna bidra till klimat- och samhällsutveckling, säger Martin Nossman, vd för Collector i en skriftlig kommentar.

Collectors hållbarhetsstrategi bygger på tre fokusområden: att bidra till hållbara finanser, att minska klimatpåverkan och att erbjuda en utvecklande arbetsplats. Inom ramen för detta mäter Collector sitt bidrag och påverkan på samhälle och miljö kontinuerligt och PRB:s principer blir en integrerad del i företagets strategi.

Genom undertecknandet åtar sig Collector att anpassa sin affärsstrategi för att bidra till FN:s hållbarhetsmål och genomlysa företagets möjligheter att bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) har tagits fram av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) som är ett samarbete mellan FN och den globala finanssektorn.

Platsannonser

Logga in