Collector Banks vd Martin Nossman (till vänster) är glad över att FI:s granskning är avslutad. Anders Bäckström, KPMG har varit FI:s förordnade revisor. Foto: Respektive företag
Bank

Collector pustar ut efter FI:s avslutade revision

Finansinspektionens revisorer gav grönt ljus men hur läget är just nu är mer oklart.

Publicerad 2020-08-28

I morse skickade Collector ut ett kortfattat pressmeddelande om att den förordnade revisorns uppdrag är slutfört och att ärendet stängs.

– FI tillsatte en revisor för att granska och utvärdera vår modell och process för hur vi beräknar våra kreditförlustreserveringar på företagslån och kreditförlustreserveringarna per den 31 december 2019. Detta arbetade resulterade i att FI beslutade sig för att stänga ärendet, vilket vi ser som positivt, säger Martin Nossman, vd för Collector, till Realtid.

I praktiken avslutades dock revisionsarbetet redan i mars, då Anders Bäckström och hans team på KPMG kom med sin slutrapport.

– Vi gjorde en väldigt gedigen genomgång av portföljen och har gått igenom modeller och processer. Vår slutsats var att vi inte såg några ytterligare behov av reserveringar, säger Anders Bäckström.

Han säger till Realtid att resultatet blev en gedigen rapport som Collector fick möjlighet att ta del av i förväg för att kunna faktagranska, men att de givetvis inte kunde påverka revisorernas slutsatser och liknande.

– Sedan årsskiftet har det ju dock hänt en himla massa, inte minst med tanke på corona, så hur det ser ut idag har jag ingen uppfattning om, säger Anders Bäckström.

I delårsrapporten, som publicerades i morse, har antagandena för kreditförlustreserveringar ändrats sedan årsskiftet vilket har haft en väsentligt negativ påverkan på rörelseresultatet.

– Kreditförlusterna under det första halvåret 2020 påverkades även negativt av en extra reservering om 50 miljoner kronor för förväntade kreditförluster mot bakgrund av det rådande osäkra makroekonomiska läget som en följd av covid-19, skriver banken.

Realtid söker Finansinspektionen för att få ta del av slutrapporten.

 

Platsannonser

Logga in