Finans

Collector ökar starkt inom företag

Collector Bank redovisar en intäktsökning om nära 30 procent och en stark tillväxt för företagssegmentet i sin delårsrapport som avser perioden januari till mars 2019.

Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

Intäkterna för Collector Bank ökade med 29 procent och uppgick totalt till 662 (511) miljoner kronor. Det framgår av bankens delårsrapport som avser perioden januari till mars 2019.

– – Vår företagsverksamhet, framförallt företagslån och factoring samt Colligent har gått mycket bra. Vi har skrivit nya avtal med ungefär tio nya fastighetskunder inom Colligent. Vi ser ett fortsatt stort intresse från våra företagskunder, säger Martin Nossman, CEO, till Realtid.

Resultat efter skatt (EAT) ökade med 41 procent och uppgick till 158 miljoner kronor (112). Avkastning på eget kapital RoE uppgick till 18,5 procent (17,7) och resultatet per aktie 1,54 kronor(1,09). Vidare redovisar Collector bank en volymtillväxt i kreditstocken oml 26 968 miljoner kronor (20 232), +33 procent.

Väsentliga händelser under perioden är att Peter Olsson utsågs till ny CFO den 2 april. Han är idag Managing Director på SEB Corporate Finance och efterträder Magnus Erkander som var tillförordnad CFO.. Peter Olsson tillträder tjänsten senast den 1 juli 2019.

Vidare har ett samarbete med Raisin inletts avseende inlåning i Euro. Syftet är att stärka och diversifiera Collector Banks finansiering.

 

Platsannonser