Bank

Collector ökar kreditförluster

Nischbanken Collector rapporterar en kreditförlustnivå på 2,8 procent, en ökning från 1,3 procent motsvarande period förra året.

Uppdaterad 2020-05-05
Publicerad 2020-05-05

Det justerade rörelseresultat landar på 109 miljoner kronor under det första kvartalet, jämfört med rörelseresultatet om 202 miljoner kronor under motsvarande kvartal förra året.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Första kvartalet 2020 (jämfört med första kvartalet 2019)

 • Låneportföljen ökade med 9 procent till 29 327 miljoner kronor (26 968)
 • Rörelseintäkterna minskade med 3 procent till 492 miljoner kronor (508)
 • K/I-talet uppgick till 48,8 procent (43,2) och det justerade K/I-talet uppgick till 45,7 procent.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8 procent (1,3) och den justerade kreditförlustnivån uppgick till 2,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 44 miljoner kronor (202) och det justerade rörelseresultatet uppgick till 109 miljoner kronor.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 kronor (1,54). Antalet aktier har ökat från 102 690 502 till 205 381 004 under perioden som en följd av den genomförda nyemissionen
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5 procent (11,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,6 procent (14,8)

 

Händelser under perioden:

 • Collector genomförde en nyemission om 1 027 miljoner kronor (före transaktionskostnader) för att stärka kapitalbasen
 • Finansinspektionen utsåg en auktoriserad revisor för att granska och utvärdera kreditförlustreserveringar avseende företagsutlåningen
 • Finansinspektionen sänkte det kontracykliska buffertkravet till 0 procent varpå Collectors kapitalkrav sänktes
 • Collector gjorde en extra kreditförlustreservering om 50 miljoner kronor givet det rådande osäkra makroekonomiska läget som en följd av covid-19

(Texten uppdateras.)

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in