Bank

Collector gör extra kreditförlustreservering om 50 Mkr

Det rådande makroekonomiska läget är som en följd av covid-19 mycket osäkert och Collectors styrelse har idag tagit beslut om en extra kreditförlustreservering om 50 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Uppdaterad 2020-04-17
Publicerad 2020-04-17

Det rådande makroekonomiska läget är som en följd av covid-19 mycket osäkert. Collector har hittills inte erfarit några väsentliga negativa konsekvenser men följer och analyserar händelseförloppet noga och har en förhöjd beredskap.

Försämrade makroekonomiska prognoser och stor osäkerhet kring framtiden medför dock en risk att Collector kan komma att påverkas negativt. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort en samlad bedömning och tagit beslut om en extra kreditförlustreservering om 50 miljoner kronor i samband med bokslutet för det första kvartalet 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Collector kommer att fortsätta följa den makroekonomiska utvecklingen noggrant och dela mer information om eventuella effekter på verksamheten i samband med delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 som kommer att publiceras den 5 maj 2020.

Platsannonser

Logga in