Collector
Martin Nossman, vd, Collector. Foto: Collector
Börs

Collector: "Fortsatt för låg lönsamhetsnivå tredje kvartalet"

Collector redovisar ett resultat före skatt för det tredje kvartalet 89 miljoner kronor. Lönsamheten förbättras med är fortsatt för låg, anser nischbankens vd.

Uppdaterad 2020-10-22
Publicerad 2020-10-22

Collector redovisar ett resultat före skatt för det tredje kvartalet om 89 miljoner kronor, en minskning från 164 miljoner kronor jämöfrt med tredje kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 117 miljoner kronor (217) och totala rörelseintäkterna till 525 miljoner kronor (528). Låneportföljen uppgick till 30 146 miljoner kronor (30 577).

– Lönsamhetsnivån är fortsatt för låg för att vi ska vara nöjda men det är glädjande att avkastningen på eget kapital ökar under kvartalet. Vårt arbete med att fokusera på ökad lönsamhet fortsätter på alla fronter, kommenterar Martin Nossman, vd för Collector, i delårsrapporten.

Collectors tredje kvartal 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019

  • Låneportföljen uppgick till 30 146 miljoner kronor (30 577)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 525 miljoner kronor (528)
  • K/I-talet uppgick till 38,0% (39,6)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 326 miljoner kronor (319)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (1,4). Ändrade antaganden för kreditförlustreserveringar sedan 1 januari 2020 påverkar jämförbarheten
  • Rörelseresultatet uppgick till 117 miljoner kronor (217)
  • Periodens resultat uppgick till 89 miljoner kronor (164) och resultat per aktie uppgick till 0,43 kronor (1,60)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (14,2)
Collector
Tabell: nyckeltal för det tredje kvartalet, Collector
Källa: Collector

Platsannonser

Logga in