Annons

Annons

Collector Bank ökar vinsten 

Collector Bank ökar vinsten och intäkterna med 21 procent under det första halvåret med stöd av en god utveckling inom företagssegmentet, visar delårsrapporten.

Collectors vinst före skatt ökade med 21 procent till 400 miljoner kronor under det första halvåret,  jämfört med motsvarande period förra året. Även intäkterna ökade med 21 procent, till 977 miljoner kronor. 

“Den starka tillväxten förklaras huvudsakligen av en fortsatt positiv utveckling inom företagssegmentet där produkterna Factoring och Företagskrediter är de främsta bidragsgivarna”, skriver banken.

Privatsegmentets tillväxt har ökat efter förvärvet av Lowells betalningslösningsverksamhet men har även en god organisk tillväxt inom såväl betalningar som privatlån, skriver banken. 

Annons

Annons

Kreditstocken växte med 39 procent till 29,8 miljarder kronor under det första halvåret, jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen kommer främst från produktområdena företagskrediter och factoring, fastighetskrediter och privatlån. Kreditförlusterna fortsätter att vara låga och är mycket låga inom företagssegmentet, skriver Collector Bank i delårsrapporten. 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons