Bank

Collector Bank: FI har stängt ärendet

Finansinspektionen har meddelat Collector att den förordnade revisorns uppdrag är slutfört och att Finansinspektionen har stängt ärendet.

Uppdaterad 2020-08-28
Publicerad 2020-08-28

Finansinspektionen meddelade Collector Bank att Finansinspektionen som ett led i sin tillsyn förordnat en auktoriserad revisor för att på Finansinspektionens uppdrag utföra revision i Collector Bank AB.

Förordnandet skedde mot bakgrund av Collectors offentliggörande den 21 januari 2020 av bland annat en extra kreditförlustreservering och att bankens kapitalbas tillfälligt understeg gällande kapitalbuffertkrav.

Realtid kunde i februari avslöja att Anders Bäckström med sitt team på KMPG blev FI:s förordnande revisor i fallet. 

Realtid begärde i samband med nyheten ut förordnandet från Finansinspektionen, vilket efter en sekretessprövning mottagits. 

Finansinspektionen skriver i handlingen att uppdraget kommer bland annat kommer omfatta:

"Granska och utvärdera bankens modell och process för beräkning av kreditförlustreserveringar avseende företagsutlåning (sekretessbelagt).”

"Granska och utvärdera bankens kreditförlustreservering avseende företagsutlåningen per 31 december 2019 (sekretessbelagt.)”

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in