Bank

Collector Bank: FI har stängt ärendet

Finansinspektionen har meddelat Collector att den förordnade revisorns uppdrag är slutfört och att Finansinspektionen har stängt ärendet.

Uppdaterad 2020-08-28
Publicerad 2020-08-28

Finansinspektionen meddelade Collector Bank att Finansinspektionen som ett led i sin tillsyn förordnat en auktoriserad revisor för att på Finansinspektionens uppdrag utföra revision i Collector Bank AB.

Förordnandet skedde mot bakgrund av Collectors offentliggörande den 21 januari 2020 av bland annat en extra kreditförlustreservering och att bankens kapitalbas tillfälligt understeg gällande kapitalbuffertkrav.

Realtid kunde i februari avslöja att Anders Bäckström med sitt team på KMPG blev FI:s förordnande revisor i fallet. 

Realtid begärde i samband med nyheten ut förordnandet från Finansinspektionen, vilket efter en sekretessprövning mottagits. 

Finansinspektionen skriver i handlingen att uppdraget kommer bland annat kommer omfatta:

"Granska och utvärdera bankens modell och process för beräkning av kreditförlustreserveringar avseende företagsutlåning (sekretessbelagt).”

"Granska och utvärdera bankens kreditförlustreservering avseende företagsutlåningen per 31 december 2019 (sekretessbelagt.)”

 

Platsannonser

Logga in