FinansNyhet

Coelis Erik Lundkvist: “Svårt för regeringen få igenom höjning av kapitalskatter”

Erik Lundkvist CoeliErik Lundkvist Coeli
Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef, Coeli
Publicerad

Den större roll staten haft i samband med pandemin innebär ökade risker för höjda skatter, men det blir en utmaning för regeringen få igenom en höjning av beskattning av kapitalvinster, säger Coelis kapitalförvaltningschef Erik Lundkvist till Realtid. 

Marlène Sellebråten

Under fredagen uttalade sig finansministern Magdalena Andersson i Svd Näringsliv om att det behövs högre skatter på kapital. I samband med att bland annat statens roll i ekonomin vuxit under pandemin, Socialdemokraternas linje vad gäller skattepolitik, samt att den omfattande skattereform regeringen planerade att genomföra under mandatperioden hittills uteblivit, överraskar finansministerns förslag inte. Det blir samtidigt svårt för regeringen att få en bred överenskommelse om det förslaget, menar Coelis kapitalförvaltningschef Erik Lundkvist

– Att Socialdemokraterna vill höja skatten på kapital är inget nytt. Det är en fråga som de har drivit under flera mandatperioder. Staten har tagit en större roll i samhället i och med pandemin. Med en större stat ökar riskerna för ökad reglering och höjda skatter, säger Coelis kapitalförvaltningschef Erik Lundkvist till Realtid. Även om budgetunderskottet för pandemin ser ut att bli betydligt mindre än väntat finns det behov att balansera budgeten framöver.

Regeringen kommer att behöva stödet från Centerpartiet och Liberalerna, vilket den osannolikt kan få.

Annons

– Samtidigt blir det svårt för regeringen att få genom höjningen då den högst sannolikt saknar tillräckligt parlamentariskt stöd.

Han fortsätter:

– Pandemin har på ett brutalt sätt visat på svagheter i samhället, inte minst inom äldrevården, som behöver rättas till. En förenklad bild är at det råder ideologiska skillnader om det bästa sättet är att använda befintliga skatteintäkter effektivare eller att höja skatterna. Skatten på arbete och momsen är redan bland de högsta i världen. Kapitalskatterna kvarstår, men det finns ingen gratis lunch. Höjs skatterna på sparande blir det mindre attraktivt att spara vilket skulle vara en oturlig signal till de svenska hushållen som hör till de högst belånade i världen. Socialdemokraterna har dessutom redan höjt skatten på investeringssparkontot två gånger sedan ISK infördes, säger Erik Lundkvist.

Annons

”Kapitalskatterna kvarstår, men det finns ingen gratis lunch. Höjs skatterna på sparande blir det mindre attraktivt att spara vilket skulle vara en oturlig signal till de svenska hushållen som hör till de högst belånade i världen.”

– Höjs skatten på entreprenörer enligt 3:12-reglerna riskerar det att minska entreprenörernas vilka att driva företag och för de anställda att ha ägande i bolaget där de arbetar. Sverige behöver ha så goda förutsättningar som möjligt för att morgondagens företag ska växa fram för att skapa arbetstillfällen, avslutar han.

Annons